Erik Hillestad tildeles Norske Kirkeakademiers hederspris

Norske kirkeakademier deler hvert år ut Brobyggerprisen. Brobyggerprisen tildeles en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet. Brobyggerprisen er blitt delt ut siden

Kirkemøtets vedtak om kirke, kunst og kultur

«Gud har skapt oss med kropp, sinn og sanser. Kunst og sanselige uttrykk kan speile og berøre våre liv, slik at vi beveges til en stadig dypere tro.» (fra forbønn under Kirkemøtet 2018) Kirkemøtet, som var samlet 11.-16. april 2018 i Trondheim, har fattet sine vedtak

Skjema og støtteordninger

Etableringsstøtte: Alle akademier som blir tatt opp i bevegelsen mottar en etableringsstøtte kr. 5000,- Dette skjer etter at akademiet er vedtatt som medlem av årsmøtet, og det kreves ikke egen søknad. Driftsstøtte: På grunnlag av innsendt semesterprogram utbetales kr 650,- i driftsstøtte pr. arrangement, inntil 4 arrangementer i

Referater

Møtereferater 2023: Styremøte 22.november Styremøte 30. august Styremøtet 28. april Styremøtet 27. januar Møtereferater 2022: Styremøtet 24. januar Styremøtet 23. mai Styremøtet 1. september Styremøtet 21. november Møtereferater 2021: Styremøtet 2. februar Styremøtet 15. april Styremøtet 25. mai Styremøtet 31. august Styremøtet 28.oktober Styremøtet 30. november Møtereferater 2020: Styremøtet 13. november Styremøtet 28. august Styremøtet 2. juni Styremøtet 24. april Styremøtet 3. februar Møtereferater 2019: Styremøtet 15. november Styremøtet

Strategiplan 2024-2029

Strategiplanen legger særlig føringer for styret og generalsekretærens arbeid. Årsmøtet vedtek strategiplanen og legg føringar for styret og generalsekretæren sitt arbeid. Medlemsakademia har sjølvstende og styrer sjølve arbeidet sitt. Årsmøtet har likevel ei von om at medlemsakademia vil la seg inspirere av planen når dei legg planer

Varslingsrutiner

Retningslinjer for varslingsrutiner i Norske kirkeakademier Arbeidstakere og frivillig engasjerte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i bevegelsen. Kritikkverdige forhold er forhold i strid med lov eller etiske normer. Dette kan være eksempelvis korrupsjon, forhold eller adferd som medfører fare for noens liv og

Årshjul

1. februarFrist for å sende inn semesterprogrammet for våren.Mars:Årsmøte1. mai:Frist for å søke prosjektstøtte for høstsemesteret.30. juni:Frist for å søke refusjon av utgifter for vårsemesteret.15. sep:Frist for å sende inn semesterprogrammet for høsten.1. nov:Frist for å foreslå kandidater til Brobyggerprisen1. nov:Frist for å søke prosjektstøtte

Brobyggerprisen

Norske kirkeakademier deler hvert år ut Brobyggerprisen. Prisen tildeles en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet. Brobyggerprisen er blitt delt ut siden

Kristin Gunleiksrud Raaum 60 år!

9. juni fyller vår kjære generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum fyller 60! Medlemsakademiene rundt om i landet har siden 2012 hatt gleden av å kunne få oppmuntring, hjelp og støtte i stort og smått fra henne. I utallige telefonsamtaler, akademibesøk og på årsmøtene øser hun av sitt

Godkjent!

Guri er godkjent! Evalueringsnemnda i Den norske kirke har ansvar for å godkjenne personer uten cand.theol-graden, men med annen relevant erfaring, til å være kvalifisert til prestetjeneste i Den norske kirke. Vår assisterende generalsekretær, Guri Riksaasen, er på nemndas juni-møte nå sluppet gjennom nåløyet, og er