Årshjul

1. februar

Frist for å sende inn semesterprogrammet for våren.

Mars:

Årsmøte

1. mai:

Frist for å søke prosjektstøtte for høstsemesteret.

30. juni:

Frist for å søke refusjon av utgifter for vårsemesteret.

15. sep:

Frist for å sende inn semesterprogrammet for høsten.

1. nov:

Frist for å foreslå kandidater til Brobyggerprisen

1. nov:

Frist for å søke prosjektstøtte for vårsemesteret

15. des

Frist refusjonskrav høst