Godkjent!

Guri er godkjent!
Evalueringsnemnda i Den norske kirke har ansvar for å godkjenne personer uten cand.theol-graden, men med annen relevant erfaring, til å være kvalifisert til prestetjeneste i Den norske kirke. Vår assisterende generalsekretær, Guri Riksaasen, er på nemndas juni-møte nå sluppet gjennom nåløyet, og er dermed godkjent!
– Styret vil gratulere Guri med denne godkjenningen, som bekrefter at hun har en viktig kompetanse. Vi håper hun fortsatt vil bruke den i tjenesten for Norske kirkeakademier, sier styreleder Kjell Y. Riise.