Kristin Gunleiksrud Raaum 60 år!

9. juni fyller vår kjære generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum fyller 60!

Medlemsakademiene rundt om i landet har siden 2012 hatt gleden av å kunne få oppmuntring, hjelp og støtte i stort og smått fra henne. I utallige telefonsamtaler, akademibesøk og på årsmøtene øser hun av sitt rike forråd.

Kristin har en helt usedvanlig oversikt over både fag og folk. Hun ser den enkelte, og hun har kunnskaper på så mange områder: Teologi, kunst, samfunn. Jubilanten har pedagogisk utdanning, og tok kristendomskunnskap hovedfag ved Universitetet i Bergen. Før hun begynte sitt arbeid som generalsekretær i Norske kirkeakademier, har hun blant annet arbeidet i skoleverket, i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og med trosopplæring. I sin tid i IKO – Kirkelig pedagogisk senter løftet hun fram samarbeidet mellom kirke og skole i flere bøker, og hennes penn har vært flittig i bruk både i dagspressen og andre steder.

Kirkeakademibevegelsen har et fokus på kirke og samfunn. Det passer Kristin godt, samfunnsengasjert som hun er. Bevegelsen legger i tillegg vekt på kunstens rolle i kirke og samfunn. Også på dette feltet har Kristin store kunnskaper og stort engasjement.

Siden 2016 har hun også vært den fremste valgte leder i Den norske kirke, som leder av Kirkerådet. Vi i NKA har altså måttet dele henne med Den norske kirke. Tiden hun har vært frikjøpt i 50 % fra generalsekretærstillingen har faktisk vært med på å løfte den økumeniske bevisstheten i vår organisasjon, for å unngå at de to rollene skulle blandes sammen.

Kristin sparer seg ikke, og har stor arbeidskapasitet. Hun er valgt inn i styret for Oikosnet Europe, sammenslutningen av europeiske kirkeakademier, som visepresident.

I snart 10 år har Kristin nå vært vår generalsekretær. Det har betydd svært mye for svært mange. Vi håper å beholde henne i mange år!

Smittetiltakene i hovedstadsområdet gjør at våre bursdagsgratulasjoner på dagen blir digitale. Men på vegne av styret i Norske kirkeakademier, og mange, mange takknemlige kirkeakademi-medlemmer: Gratulerer, Kristin!