Erik Hillestad tildeles Norske Kirkeakademiers hederspris

Norske kirkeakademier deler hvert år ut Brobyggerprisen. Brobyggerprisen tildeles en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet. Brobyggerprisen er blitt delt ut siden 1983.

I år har styret for NKA bestemt seg for å etablere en hederspris, som skal deles ut én gang: til Erik Hillestad. 12. desember fyller han 70 år. Vi ønsker å hedre ham og arbeidet hans ved å dele ut denne prisen.

Gjennom over 40 år har Erik Hillestad og Kirkelig kulturverksted skapt kunst og kirke. Gjennom dette har Hillestad endret både kunsten og kirken. Erik Hillestads første plate på KKV for over 40 år siden het Lukk opp kirkens dører. Siden har han arbeidet for nettopp det: å åpne kirkens dører. Gjennom utallige salmeprosjekter har han åpnet salmenes språk og gjort dem nye. Slik har han bidratt til å endre kirken og at mange i dag opplever den som mer åpen.

Kirkelig kulturverksted startet som et opprør innenfor kirken. Med årene løftet Erik Hillestad og KKV blikket og utfordret grenser og bygget broer. Hillestad samarbeidet med kunstnere i Palestina, Iran, Kurdistan, Syria, Afghanistan, Pakistan og flere andre land.

Norske kirkeakademier ønsker å hedre Erik Hillestad for hans arbeid og betydning både for kirken og kunsten, og fordi han har stått i brobyggingens tjeneste i så mange år.

Prisen deles ut søndag 12.12 kl 18.30 i Kulturkirken Jakob under konserten Uprøvde friheter. Her deltar Sigvart Dagsland, Karoline Kruger, Marthe Wang, SKRUK og Mahsa Vahdat med tekster av Erik Hillestad.

Tags: