KIRKEN I MØTE MED KUNSTEN – KUNSTEN I MØTE MED KIRKEN

INVITASJON TIL DISPUTAS KIRKEN I MØTE MED KUNSTEN – KUNSTEN I MØTE MED KIRKEN Tesedisputas-invitasjon (PDF) Er det slik at den moderne kunsten søker uro og det flyktige, mens den troende søker ro og det endegyldige? Er det slik at den moderne kunsten søker det utfordrende, mens den

Påske og pasjon

Påske & pasjon – et vidt spekter av kulturopplevelser. Påske og pasjon er 64 opplevelsesdager i Oslo, Borg, Tunsberg og Agder og Telemark bispedømmer. Musikk, visuell kunst, litteratur, scenekunst, gudstjeneste, arkitektur og film. Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap

Luther 2017. Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet

Dagsseminar som analyserer og diskuterer markeringar av reformasjonsjubileet i Tyskland, Sverige, Danmark og Norge. Tid: Fredag 12. januar 2018 kl. 10-16 Stad: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo Om seminaret: Over heile den protestantiske verda har 2017 blitt feira som 500-årsjubileet for starten på reformasjonen. Ulike aktørar har

HVA ER NORSKE KIRKEAKADEMIER?

Et forum for tro, kultur og samfunn Norske kirkeakademier er en økumenisk bevegelse med medlemmer fra ulike kirkesamfunn Vi tror at mennesket har en ukrenkelig verdi åpne, grensesprengende møter kan skape forståelse og respekt dialogen gir større innsikt og forståelse Vi ønsker å arbeide for dannelse og dialog,

Fimseminaret Den andres ansikt

Lørdag 18. november ble filmseminaret Den andres ansikt gjennomført i Kulturkirken Jakob. Overskriften for årets filmseminar var Mennesker er ikke til salgs. Visningsfilm var den tysk/iranske dokumentarfilmen Sonita. Sonita er en afghask tenåringsjente som drømmer om å bli en anerkjent rapper - selv om hun befinner seg

500 etter Luther – endelig venner igjen?

Økumenisk samtale om reformasjonen Katolsk forum i Stavanger og Stavanger bispedøme inviterer saman til ein økumenisk samtale om reformasjonen og dens konsekvensar. Eit veksande økumenisk medvit viser at reformasjonen ikkje bare gir gode assosiasjonar. Det er dessutan ikkje noe som Den lutherske kyrkja har einerett på.

Filmseminaret Den andres ansikt

Filmseminaret Den andres ansikt er et samarbeid mellom Norske Kirkeakademier og KULT – Senter for kunst, kultur og kirke. Høstens filmseminar arrangeres i samarbeid med Film fra Sør. Gjennom filmvisning og panelsamtale ønsker filmseminaret å bidra til likeverdig og nyansert dialog om viktige og eksistensielle spørsmål

Kirken og jødene – i skyggen av Martin Luther

Kirkens forhold til jødene opp gjennom historien og hvordan dette forholder seg i dagens Norge, er temaet for et seminar som arrangeres av Norske Kirkeakademier, Mellomkirkelig råd for den norske kirke i samarbeid med Det Mosaiske trossamfund og HL-senteret. Hvordan er for eksempel formidlingen gjennom prekener

Luther og de andre

Tirsdag 17. oktober arrangerte Norske kirkeakademier og KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) konferansen Luther og de andre i Kulturkirken Jakob. Mange arrangementer i forbindelse med reformasjonsmarkeringen har vekt på de positive sidene ved reformasjonen. Denne konferansen, med sin vifte av innledere, pekte på de mer problematiske

Kunst og kultur i kirken – en utfordring

Seminar i Olsvik kirke Onsdag 25. oktober kl. 10.00 – 16.00 Seminaret vil belyse betydningen av kunst og kultur i kirken og gi inspirasjon til variert bruk av ulike kunstformer. Seminaret er en del av Kunst- og kulturuken i Olsvik Program: 10.00 Åpning. Tekstlesing og musikk. Ragnhild Gudbrandsen og Ivar Mæland. 10.30: