Kunst på Areopagosfestivalen

 Kunst spiller en viktig rolle under sommerens Areopagosfestival. I programmet vil det hver dag være en kunstperformance. Det vil være utstillinger i Norefjellsalen (der hovedprogrammet foregår) i tillegg til utstilling i eget rom og det vil være en samtale med kunstnerne, "artist talk" ledet av Alfred

Kirkemøtets vedtak om kirke, kunst og kultur

«Gud har skapt oss med kropp, sinn og sanser. Kunst og sanselige uttrykk kan speile og berøre våre liv, slik at vi beveges til en stadig dypere tro.» (fra forbønn under Kirkemøtet 2018) Kirkemøtet, som var samlet 11.-16. april 2018 i Trondheim, har fattet sine vedtak

Påske og pasjon

64 Opplevelsesdager. Fra inngangen til den stille uke til 1. pinsedag. Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap i møte med livets muligheter. Påske er fortellinger som former vår kultur og driver mennesket til frihet. For syvende år på rad arrangeres

Bilder og protokoll fra årsmøtet 2018

Årsmøtet i Norske kirkeakademier 2018 ble gjennomført 9.-11. mars på Sanner hotell på Gran. Foto: Kjell Yngve Riise Årsmøteseminar Erik Hillestsad: Kunsten er kulturens ulydige barn Kari Veiteberg: Himmelsk kunst Erling Pettersen: Jesus under bordet: Å snakke sant om Gud og livet Tor Sørby: Kunst i kirken Saksbehandling Dirigentskapet Nyvalgte styremedlemmer Lise Vislie (delegat fra

SEMESTERPROGRAM FRA AKADEMIENE

KRONOLOGISK OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER I REGI AV MEDLEMSAKADEMIENE VÅREN 2018 Januar 9. januar, St. Olav kirkeakademi: «Livet i kroppsklemma», Hvordan vokse opp og leve i et utseende og perfeksjonsfokusert samfunn?  Ved Kari Løvendahl Mogstad, Lege og samfunnsdebattant. 15. januar, Tønsberg kirkeakademi: «Pilegrim i orgelsko». Ved Kantor Bjørn Vidar

Bibelen – grunnlag og bruksdokument

Kampen kirkeakademi i samarbeid med Norske kirkeakademier (NKA) Vi ønsker å fokusere på hva bibeltekstene betyr for vår identitet og vårt kirkelige arbeid. Vi har valgt fire forskjellige vinklinger til å belyse dette. Torsdager kl 19.00 - 21.00 i Kampen menighetshus inviterer Kampen Kirkeakademi til: Torsdag 15.  februar

Faith in Film 2018

Søndag 21. januar ble filmprisen FAITH IN FILM utdelt, under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF). Prisen gikk til Erik Poppe, for filmen Per Fugelli - siste resept. (Foto: Isak Dalsfelt) Begrunnelsen for prisen ble presentert av Anne Veiteberg på vegne av juryen: The FAITH IN FILM award will be presented

Årsmøtet 2018

Årsmøtet i Norske kirkeakademier 2018 vil finne sted på Sanner Hotell, Gran 9.-11. mars. På årsmøtet kan vi alle få påfyll og ny inspirasjon, utveksle ideer og erfaringer, og medlemsakademiene får mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger til NKAs styre og sekretariat. Og ikke minst,

HVORDAN FORSTÅ JESUS?

Seminar i Son kulturkirke lørdag 3. februar Klokken 10.00 – kl. 14.00 Program: HILDE BREKKE MØLLER KL. 10 Om Jesus som historisk person og evangeliene som vitnesbyrd om Jesus. KNUT RYGH OG KNUT REFSDAL, KL. 11 Med utgangspunkt i Marcus Borgs bok Gjenoppdag kristendommen: Hva betyr frelse og synd og

Faith in Film

Filmprisen Faith in Film er et samarbeid mellom Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), Senter for kunst, kultur og kirke (KULT), Tromsø kirkeakademi og Norske kirkeakademier.