Søke medlemsskap?

Norske kirkeakademier (NKA) har drøyt 70 medlemsakademier over hele landet.

Medlemskap i NKA er åpent for enhver institusjon eller organisert virksomhet som driver sitt arbeid i samsvar med bevegelsens grunnverdier.

Et kirkeakademi er et forum som ut fra kristen tro vil arbeide med
grunnleggende og aktuelle problemstillinger i kirke-, kultur-, og samfunnsliv. Dette virkeliggjøres gjennom å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker, å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel
som tidsaktuelle utfordringer, samt å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk.

Opptak av nye medlemmer skjer etter skriftlig søknad. Det er årsmøtet som fatter vedtak om å ta opp nye medlemmer.

Det er opp til det enkelte medlemsakademi om man vil ha medlemsskap og -kontingent, og om man vil ha varamedlemmer i styret. Det er ikke nødvendig ha å ha revisor, men det må føres et enkelt regnskap. Medlemsakademiene skal sende inn regnskapsrapport til sentralleddet årlig. Det er ikke nødvendig å ha et eget organisasjonsnummer (selv om det kan være praktisk å ha det), men det enkelte akademi må ha et eget kontonummer.

Ønsker du å etablere et lokalt medlemsakademi der du bor?

Slik gjør du:

  • Fyll ut søknaden enten elektronisk eller skriv ut her
  • Legg ved vedleggene
    Vedlegg 1: Program for kommende semester eller gjennomført program for foregående semester
    Vedlegg 2: Vedteker for akademiet. Normalvedtekter for medlemsakademiene kan brukes.
  • Signert skjema med vedlegg sendes til post@kirkeakademiene.no