Sekretariatet i Norske kirkeakademier

Postadresse/postal address:
Colletts gate 43, 0456 Oslo
Norway

Besøksadresse/office address:
Colletts gate 43, 0456 Oslo
Norway

E-post: post@kirkeakademiene.no

leder for Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum 
2017 
portrett 
blid smil

Generalsekretær 
Kristin Gunleiksrud Raaum
Tlf.: 957 56 575
E-post: kristin.gunleiksrud@kirkeakademiene.no

Styret

Styreleder:

Knut Refsdal
E-post: knut.refsdal@metodistkirken.no
Mobil: 996 38 969

Styremedlemmer:

Bodil Evjenth
E-post: evjenth.bodil@gmail.com

Kiriaki P. Samuelsen
E-post: kiriakisamuelsen@gmail.com

Tor Sørby
E-post: tor.sorby@kirkenimoss.no

Mette Langfeldt Arnestad
E-post: m.l.arnstad@gmail.com

John Erik Brakstad
E-post: jb862@kyrkja.no

Grete Refsum
E-post: grete@refsum.no

Varamedlemmer:

Frank Grimstad
E-post: frankgrimst@gmail.com

Hilde Eskild
E-post: hildeeskild@gmail.com