Sekretariatet i Norske kirkeakademier

Postadresse/postal address:
Colletts gate 43, 0456 Oslo
Norway

Besøksadresse/office address:
Colletts gate 43, 0456 Oslo
Norway

E-post: post@kirkeakademiene.no

leder for Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum 
2017 
portrett 
blid smil

Generalsekretær 
Kristin Gunleiksrud Raaum
Tlf.: 957 56 575
E-post: kristin.gunleiksrud@kirkeakademiene.no

Styret

Styreleder:

Kjell Yngve Riise
E-post: kjell.riise@gmail.com
Mobil: 91 68 75 44

Styremedlemmer:

Tore Dvergastein
E-post: td488@kirken.no

Knut Refsdal
E-post: knut.refsdal@metodistkirken.no

Jorun Vang
E-post: jv659@kirken.no

Frank Grimstad
E-post: frankgrimst@gmail.com

Siv Limstrand
E-post: limstrandsiv@gmail.com

Kiriaki P. Samuelsen
E-post: kiriakisamuelsen@gmail.com

Varamedlemmer:

Øyvind Sagedal
E-post: oyvind.sagedal@gmail.com

Bodil Evjenth
E-post: evjenth.bodil@gmail.com