Pressemelding: Brobyggerprisen 2014 til Flerkulturelt kirkelig nettverk

Norske kirkeakademier (NKA) har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til personer eller institusjoner /organisasjoner som har bidratt til økt forståelse, kontakt og dialog mellom ulike grupper i kirke-, kultur- og samfunnsliv. I 2014 går Brobyggerprisen til Flerkulturelt kirkelig nettverk under Norges Kristne Råd ved Lemma Desta,

Velkommen til konferansen «Hellig uro – om kunst i kirken»

Norske kirkeakademier er medarrangør på konferansen "Hellig uro - om kunst i kirken" i Molde 2. april 2014 Hvordan sprenger kunsten grenser og normer? Hvordan skaper kunsten uro, i samfunn og i kirkerom? Hvorfor trenger kirken kunst til å formidle evangeliet, trenge inn i det ubehagelige og tvinge