For medlemsakademiene: Aktuelle skjemaer og rutiner

På denne siden finner du det du trenger av informasjon, skjemaer og rutiner for medlemsakademier. Driftstøtte Driftstøtte utbetales (fortrinnsvis) i starten av hvert semester. Driftsstøtten er på 650 kroner per arrangement, for inntil 4 arrangement (til sammen 2600 kr) per semester. Driftstøtten utbetales automatisk så snart sekretariatet

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival

Velkommen til Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival, 12.-25. september! På programmet står blant annet The Real Group, Egil Kapstad & Jan Erik Vold, Morten Jentoft og Ida Maria med band. Kristiansund kammerkor, Festivalens symfoniorkester og dirigent Peder A. Rensvik fremfører Joseph Haydns "Skapelsen", og har fått med seg solistene Matthew Brook,

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2016

Bygg fred, ikke murer er tema for årets Kirkeuke for fred i Palestina og Israel. Uka markeres 18.-25. september. Den årvisse uka markeres over hele verden i den samme uka, og viser det store økumeniske fellesskapet vi er en del av. I år oppfordrer Kirkenes verdensråd til

Seminar i Kristiansund: Barn – kunst – tro

Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi inviterer i samarbeid med Møre bispedømme og Norske kirkeakademier til et seminar om trosrelatert kunst i Den kulturelle skolesekken og kunst i trosopplæringen. Jobber du med barn i et trossamfunn, i skolen, i barnehagen eller som kunstner og kunstformidler, er du neppe fremmed for

Vinner av Brobyggerprisen 2016: Ivar Skippervold

Ivar Skippervold mottar Brobyggerprisen 2016 for innsatsen med å bygge dialog og forståelse mellom ulike grupper av mennesker. Ivar Skippervold har tatt initiativ til multireligiøse musikk- og kulturfestivaler. Sakral Festival i Lillesand ble startet i 2008, og flyttet til Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand i

Kristendommen som samfunnsbygger – seminar på Granavollen 30. august

Hadeland kirkeakademi, Biskopen i Hamar, Kirken i Gran og Granavolden Gjæstgiveri arrangerer seminar og kulturkveld på Granavollen 30. august 10.00-20.00. Seminarets tema: Tusen år etter at kristendommen kom til landet, drøfter vi betydningen den har hatt som samfunnsbygger. I det flerreligiøse Norge stiller vi også spørsmålet om

Neste ukes program i akademiene

27. april, Voss kyrkjeakademi: Biskop Halvor Norhaug: Folkekyrkja 3. mai, Telemark kyrkjeakademi: Professor emeritus i kulturkunnskap Øyvind Dahl: «Å forstå og bli forstått. Når mennesker med ulik kulturbakgrunn møtes» 10. mai, St. Olav kirkeakademi: Sokneprest Hans Kristian Solbu: «Alterbilde i papir av Karen Bit Vejle»

ASSISTERENDE GENERALSEKRETÆR i NORSKE KIRKEAKADEMIER (NKA) 40 % STILLING

NKA er en økumenisk og uavhengig bevegelse som arbeider for å fremme dialog og kommunikasjon mellom kirkesamfunnene og kultur- og samfunnsliv. 70 kirkeakademier rundt om i landet er fora for tidsaktuelle spørsmål i kultur- og samfunnsliv, og for meningsbrytning og fordypning om de grunnleggende spørsmål

Årsmøtet 2016

Kjære medarbeidere, Først et riktig godt nytt år til dere alle. På vegne av styret i Norske kirkeakademier inviteres dere nå til årsmøtet 2016, som skal holdes på Sanner hotell 11.-13. mars. Mange av dere har nedlagt mye, solid og kreativt arbeid i året som gikk og det

Evangelische Akademie Bad Boll

Evangelische Akademie Bad Boll er medlem av nettverket for europeiske kirkeakademier, Oikosnet, som Norske kirkeakademier også er medlem av. Hjemmeside: http://www.ev-akademie-boll.de/en/home.html Her er en presentasjon av akademiet: Protestant Academy Bad Boll The Protestant Academy Bad Boll is a meeting place for people from all walks of life, who are interested