Skjema og støtteordninger

Etableringsstøtte:

Alle akademier som blir tatt opp i bevegelsen mottar en etableringsstøtte kr. 5000,- Dette skjer etter at akademiet er vedtatt som medlem av årsmøtet, og det kreves ikke egen søknad.

Driftsstøtte:

På grunnlag av innsendt semesterprogram utbetales kr 650,- i driftsstøtte pr. arrangement, inntil 4 arrangementer i semesteret. Det kreves ikke eget søknadsskjema.
Enkelte akademier har arrangementer kun i ett semester i året. Disse kan søke driftsstøtte for opptil 8 arrangementer, og refusjon av utgifter for inntil 6 arrangementer, det semesteret de har aktivitet.
Frist: 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.

Refusjon av utgifter:

Akademiene kan søke refusjon av utgifter for inntil 1500,- pr arrangement, inntil 3 arrangementer i semesteret. Her kreves eget søknadsskjema og bilag som dokumenterer utgiftene. Ved refusjon av honorar til foredragsholdere, musikere og andre bidragsytere, anbefaler vi å bruke NKA’s honorarskjema som bilag. Dersom akademiet har færre enn 3 arrangementer i semesteret, kan man velge å søke refusjon for opptil kr 4500,- knyttet til ett eller to arrangementer.
Frist: 30.juni for vårsemesteret og 15. desember for høstsemesteret.

Søknadsskjema:

Søknadsskjema for refusjon av utgifter

Skjema for reiseregning

Honorar- og reiseregning

Prosjektstøtte:

For kostnadskrevende prosjekter utover ordinære arrangementer kan akademiene søke prosjektstøtte.
Her kreves eget søknadsskjema, og et kan søkes om støtte inntil kr.10 000,-
Frist: 1. mai for prosjekter i høstsemesteret, og 1. november for prosjekter i vårsemesteret

Søknadsskjema:
Søknadskjema-prosjektstøtte