Skjema og støtteordninger

Etableringsstøtte:

Alle akademier som blir tatt opp i bevegelsen mottar en etableringsstøtte kr. 5000,- Dette skjer etter at akademiet er vedtatt som medlem av årsmøtet, og det kreves ikke egen søknad.

Driftsstøtte:

På grunnlag av innsendt semesterprogram utbetales kr 650,- i driftsstøtte pr. arrangement, inntil 4 arrangementer i semesteret. Frist: 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. Det kreves ikke eget søknadsskjema.

Refusjon av utgifter:

Akademiene kan søke refusjon av utgifter for inntil 1500,- pr arrangement, inntil 3 arrangementer i semesteret. Her kreves eget søknadsskjema (se nederst i saken) og bilag som dokumenterer utgiftene. Ved refusjon av honorar til foredragsholdere, musikere og andre bidragsytere, anbefaler vi å bruke NKA’s honorarskjema som bilag. Dersom akademiet har færre enn 3 arrangementer i semesteret, kan man velge å søke refusjon for opptil kr 4500,- knyttet til ett eller to arrangementer. Frist: 30.juni for vårsemesteret og 15. desember for høstsemesteret.

Prosjektstøtte:

For kostnadskrevende prosjekter utover ordinære arrangementer kan akademiene søke prosjektstøtte. Her kreves eget søknadsskjema, og fristen er 1. mai for prosjekter i høstsemesteret, og 1. november for prosjekter i vårsemesteret. Det kan søkes om støtte inntil kr. 10 000,-

 

Enkelte akademier har arrangementer kun i ett semester i året. Disse kan søke driftsstøtte for opptil 8 arrangementer, og refusjon av utgifter for inntil 6 arrangementer, det semesteret de har aktivitet.

Søknadsskjema for refusjon av utgifter

Honorar og reiseregning

Søknadskjema-prosjektstøtte

Skjema for reiseregning