Velkommen til konferansen «Hellig uro – om kunst i kirken»

Norske kirkeakademier er medarrangør på konferansen «Hellig uro – om kunst i kirken» i Molde 2. april 2014

Hvordan sprenger kunsten grenser og normer?
Hvordan skaper kunsten uro, i samfunn og i kirkerom?
Hvorfor trenger kirken kunst til å formidle evangeliet, trenge inn i det ubehagelige og tvinge oss til å se dypere, i Gud og livet?
Hvordan kan kirken fortsatt være en viktig del av den kulturelle grunnmuren i et livssynsåpent samfunn?

Hellig Uro