Kunsten å være kirke – om kirke, kunst og kultur (Kulturmelding for Den norske kirke)

 Kulturmelding for Den norske kirke utarbeidet av Norske kirkeakademier på oppdrag fra Kirkerådet
I april 2003 mottok Norske kirkeakademier et brev fra Kirkerådet med en anmodning om å ta på seg å utarbeide en kirkelig kulturmelding. Oppdraget som besto av følgende bestilling:
  • Kirkens kulturelle rolle i samfunnet skal klarlegges ved å kartlegge ulike typer kunstnerlig kirkelig virksomhet. Det er viktig at bredden i den kunstnerlige aktivitet skal vektlegges.
  • Det skal utvikles en teologisk refleksjon rundt kirkens kulturelle oppdrag og uttrykksformer.
  • Det skal utarbeides en strategi for en fremtidig kirkelig kultursatsing.
  • Meldingen skal synliggjøre det nasjonale, regionale og det lokale aspekt ved kulturelle uttrykksformer. Dette skal også synliggjøres i strategien.

Les kulturmeldingen her:
http://www.gammel.kirken.no/kulturmelding/

Innstilling fra komiteen:
KM2005_Sak7_vedtak

Bestilling
Meldingen som er på 250 sider og koster kr. 295,- kan bestilles på www.bibelbok.no eller fra:
Verbum forlag
Postboks 7062 Majorstuen
0306 Oslo
Tlf.: 22 93 27 00