Kristendommen som samfunnsbygger – seminar på Granavollen 30. august

Hadeland kirkeakademi, Biskopen i Hamar, Kirken i Gran og Granavolden Gjæstgiveri arrangerer seminar og kulturkveld på Granavollen 30. august 10.00-20.00.

Seminarets tema:
Tusen år etter at kristendommen kom til landet, drøfter vi betydningen den har hatt som samfunnsbygger. I det flerreligiøse Norge stiller vi også spørsmålet om kristendommens rolle i nye 1000 år?

Foredragsholdere er forfatter Karsten Alnæs, professor em. Gro Steinsland, professor Janne Haaland Matlary, forfatter Edvard Hoem og biskop em. Finn Wagle.

Kl. 19.00 er det konsert i Nikolaikirken – «ARVEGULL » – med Marianne Aas Hanse – sang, Mannskoret KK, lokale opplesere, Finn Wagle – kåseri, Solveig Fiske – avslutningsord. Programleder: Kristin Gunleiksrud Raaum. Fullt program finner du her.

Påmelding på mail: post@granavolden.no
Merk mailen «Granavollenseminaret».

Programfolder for seminaret: Granavollenseminaret 2016