For medlemsakademiene: Aktuelle skjemaer og rutiner

På denne siden finner du det du trenger av informasjon, skjemaer og rutiner for medlemsakademier.

Driftstøtte
Driftstøtte utbetales (fortrinnsvis) i starten av hvert semester. Driftsstøtten er på 650 kroner per arrangement, for inntil 4 arrangement (til sammen 2600 kr) per semester. Driftstøtten utbetales automatisk så snart sekretariatet har mottatt semesterprogram.

Programmet kan gjerne sendes elektronisk til post@kirkeakademiene.no. Det må minimum være satt dato, sted og klokkeslett – samt tittel på arrangementet. Sekretariatet vil legge programmet ut på hjemmesiden til Norske kirkeakademier.

Refusjonsstøtte
Når arrangementer er gjennomført, kan akademiene søke om refusjon av utgifter. NKA kan av økonomiske årsaker ikke dekke alle utgifter i forbindelse med arrangementer, men refunderer inn til 1500 kr for inntil 6 arrangementer pr år (vanligvis inntil 3 arrangementer pr. semester, men med mulighet for å fordele arrangementene skjevt mellom vår og høst). Merk at i Nordland, Troms og Finnmark er satsen kr 2.000 per arrangement.

Dersom det ikke søkes refusjon for 6 arrangementer i løpet av ett år, kan i stedet utgifter for flere honorarer ved ett arrangement refunderes.

Ved kontant utbetaling av honorar og/eller reiseutgifter til foredragsholdere, bruk skjemaet kvittering for honorar.

Ved avtale om overføring av honorar og/eller reiseutgifter til foredragsholders konto, bruk skjemaet Honorar og reiseregning.

Skjemaene tas med på arrangementet slik at foredragsholderen kan undertegne. Dersom foredragsholderen er selvstendig næringsdrivende skal faktura med organisasjonsnummer brukes.

Det lokale kirkeakademiet utbetaler beløpet, og krever refusjon fra NKA samlet for semesteret. Etter hvert semester (innen 30. juni og 15. desember) sendes krav om refusjon. Bruk skjemaet Refusjon av utgifter(PDF)(Her finner du skjemaet i Word-format.)

Det må vedlegges kopier av kvitteringer for de utgifter det søkes refusjon for.

NB! Husk å sende inn regnskapsrapport og årsmelding til sentralleddet etter hvert semester!

Prosjektstøtte
Medlemsakademier i NKA kan søke om prosjektstøtte til aktiviteter utenom akademiets ordinære aktivitet. Søknadsfrist er 1. mai for prosjekter i høstsemesteret og 1. november for prosjekter i vårsemesteret. Søknadene behandles av NKA’s styre.

En prosjektsøknad skal inneholde prosjektskisse, budsjett som viser både inntekter og utgifter, og spesifisert søknadssum. Det forventes at akademiet bidrar med en egenandel, skaffer inntekter lokalt eller har andre støttespillere i tillegg til NKA.

Et prosjekt er tidsbegrenset og skal ha en klar målsetting. Eksempel på prosjekter er større arrangementer som konferanse, seminar, konsert, utstilling, studietur, besøk fra utlandet, kulturuke, festival etc. Aktiviteten skal ikke være en del av akademiets ordinære virksomhet, men komme i tillegg.

Størrelsen på støttebeløp vil avhenge av NKAs økonomi det aktuelle året og antall søknader. Beløp over kr. 10 000 vil kun unntaksvis bevilges. Prosjekter som gjentas, vil normalt bare støttes én gang.

Se retningslinjer for prosjektstøtte i sin helhet her.

Søknadskjema prosjektstøtte

Nyttige lenker
Her finner dere andre nyttige lenker for medlemsakademier.

Økonomireglement NKA 2020
Årsplan med søknadsfrister
Normalvedtekter for akademi

NKA_LOGO_RGB