Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2016

Bygg fred, ikke murer er tema for årets Kirkeuke for fred i Palestina og Israel.
Uka markeres 18.-25. september.

Den årvisse uka markeres over hele verden i den samme uka, og viser det store økumeniske fellesskapet vi er en del av.

I år oppfordrer Kirkenes verdensråd til tematisering rundt fire former for stengsler: muren, checkpoints, bosettinger og Gaza. Nøkkelbudskapet er:

  • Vi tror at Gud bryter ned murer (Ef 2,14)
  • Vi tror at det er mulig å finne en fredelig løsning som avslutter okkupasjonen og ivaretar behovet for sikkerhet og selvbestemmelse for både palestinere og israelere.

tentelysfred

Menigheter og kirkelige aktører er særlig invitert til å markere Kirkeuka for fred i Palestina og Israel – til å be, søke innsikt og søke forandring sammen.

Ta gjerne temaet med inn i gudstjenester eller andre faste møtepunkt, eller lag et eget arrangement, for eksempel filmkveld eller samtalekveld. Mer materiell for gudstjenester blir klart mot slutten av august og legges da ut på nettsiden.

Ønsker dere å høre fra noen som har vært «på bakken» i Israel og Palestina, er det mulig å få besøk fra deltakere i det økumeniske Ledsagerprogrammet www.kirkensnodhjelp.no/ledsagerprogrammet.

For bestilling av besøk fra ledsagere, kontakt Kirsti Næss: kirsti.naess@nca.no / 22 09 27 00
For andre spørsmål og henvendelser, kontakt Janne Dale Hauger: jh895@kirken.no / 23 08 12 00