ASSISTERENDE GENERALSEKRETÆR i NORSKE KIRKEAKADEMIER (NKA) 40 % STILLING

NKA er en økumenisk og uavhengig bevegelse som arbeider for å fremme dialog og kommunikasjon mellom kirkesamfunnene og kultur- og samfunnsliv. 70 kirkeakademier rundt om i landet er fora for tidsaktuelle spørsmål i kultur- og samfunnsliv, og for meningsbrytning og fordypning om de grunnleggende spørsmål i tilværelsen.

Assisterende generalsekretær bistår generalsekretæren i hennes ansvar for NKAs daglige drift, strategisk planlegging og økonomi. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

NKA har kontorer på St. Hanshaugen i Oslo.

VI TILBYR

  • Arbeid i en organisasjon i utvikling
  • Samarbeid med engasjerte frivillige over hele landet
  • Et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk

KVALIFIKASJONER

  • Relevant utdanning og/eller erfaring
  • Engasjement for og kjennskap til sentrale spørsmål innen kirke, kultur og samfunnsliv
  • Selvstendighet og evne til å samarbeide, inspirere og bygge nettverk

Stillingen gjelder i 40 % i to år, med muligheter for forlengelse. Lønn og tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til styreleder Nils Ivar Agøy tlf 486 05 998 eller generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum tlf 917 10 747

Søknadsfrist 13. mai 2016
Søknad sendes Norske Kirkeakademier, Collettsgate 43, 0456 Oslo
eller post@kirkeakademiene.no