Kirken og jødene – i skyggen av Martin Luther

Kirkens forhold til jødene opp gjennom historien og hvordan dette forholder seg i dagens Norge, er temaet for et seminar som arrangeres av Norske Kirkeakademier, Mellomkirkelig råd for den norske kirke i samarbeid med Det Mosaiske trossamfund
og HL-senteret. Hvordan er for eksempel formidlingen gjennom prekener og trosopplæring? Både historiske og dagsaktuelle foredrag vil belyse temaet, i tillegg til en paneldebatt med sentrale aktører fra både kirkelige og jødiske miljøer.

Holocaustsenteret, fredag 10. november kl 10.00 – kl. 15.00

Kirken og jødene (PDF)

Program:
kl. 10.00 Innledning
– Direktør Guri Hjeltnes ønsker velkommen på vegne av HL-senteret
– Generalsekretær Berit Hagen Agøy, Mellomkirkelig Råd
– Generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum fra Norske kirkeakademier
kl. 10.15 Forholdet mellom jøder og kristne i en tidlig fase
ved professor emeritus Oskar Skarsaune, MF
kl. 10.45 Forholdet mellom kristne og jøder fra tidlig nytid til i dag – et historisk
omriss ved forsker Øivind Kopperud, HL-senteret
kl. 11.15 Pause
kl. 11.30 Preken om den barmhjertige samaritan v/ dr. teol. Åste Dokka
Hvordan fortolkes budskapet i dag?
kl. 12.00 Lunsj
kl. 12.30 Kunstnerisk innslag ved Guy Sion
kl. 13.00 Eksempler på antijødiske holdninger i preken og forkynnelse ved
Gunnar Haaland
kl. 13.20 Hvordan oppleves dette fra jødisk side
ved Joav Melchior, rabbiner DMT
kl. 1345 Kirken og jødene – i skyggen av Luther
Panelsamtale ledes av Håkon Harket, forlagsredaktør Press
Joav Melchior, rabbiner DMT
Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin
Kari Mangrud Alvsvåg, prost i Sarpsborg
Ole Andreas Kvamme, stipendiat – Institutt for lærerutdanning og
skoleforskning – UiO
kl. 15.00 Slutt

Arrangører:
Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter (HL-senteret)
Norske Kirkeakademier (NKA)
Mellomkirkelig råd for den norske kirke i samarbeid med Det Mosaiske trossamfund (DMT)

Påmelding skjer til: arrangement@hlsenteret.no innen 7. november

Arrangementet kan også følges direkte her.