HVA ER NORSKE KIRKEAKADEMIER?

Et forum for tro, kultur og samfunn

Norske kirkeakademier er en økumenisk bevegelse med medlemmer fra ulike kirkesamfunn

Vi tror at

 • mennesket har en ukrenkelig verdi
 • åpne, grensesprengende møter kan skape forståelse og respekt
 • dialogen gir større innsikt og forståelse

Vi ønsker å

 • arbeide for dannelse og dialog, kunnskap og fordypning
 • belyse kunstens betydning for kirken og kirkens betydning for kunsten
 • være en relevant stemme i hele samfunnet
 • være pådriver for økt samarbeid mellom kirke og øvrig kulturliv
 • arbeide for dialog, livstolkning og meningsbrytning
 • skape møteplasser preget av fordypning, åpenhet og vilje til å lytte
 • bidra til økt engasjement for menneskeverd, menneskerettigheter og skaperverk

Norske kirkeakademier (NKA) ble etablert i 1956. Ordet akademi knytter an til en europeisk bevegelse. NKA består av 70 akademier i mange lokalsamfunn over hele landet. Akademiene er organisert og arbeider på ulike måter. De samarbeider med lokale organisasjoner og grupper. Sentralleddet består av et årsmøte, sentralstyre og sekretariatet. Dette fungerer som en stemme for hele bevegelsen, samarbeider med aktuelle institusjoner og iverksetter prosjekter og konferanser.

NKA har etter oppdrag utformet kulturmelding for Den norske kirke – Kunsten å være kirke.

NKA deler årlig ut Brobyggerprisen til personer og organisasjoner som på særlig vis har gjort en innsats for å etablere kontakt mellom miljøer og grupper i samfunnet som vanligvis har liten forbindelse med hverandre.

NKA får sin grunnbevilgning fra Kulturdepartementet.

Eksempler på hva Norske kirkeakademier jobber med:

 • filmseminar
 • flyktningspørsmål
 • fredsarbeid
 • kirkens kulturutredning: kunsten å være kirke
 • klimakrise
 • litteratur
 • religionsdialog
 • salmer og kirkemusikk
 • tro og vitenskap
 • visuell kunst