Kunst på Areopagosfestivalen

 Kunst spiller en viktig rolle under sommerens Areopagosfestival.
I programmet vil det hver dag være en kunstperformance. Det vil være utstillinger i Norefjellsalen (der hovedprogrammet foregår) i tillegg til utstilling i eget rom og det vil være en samtale med kunstnerne, «artist talk» ledet av Alfred Vaagsvold.
Vaagsvold er opptatt av kunstens evne til å bidra til dialog, og av at  kunst som fenomen i må være en naturlig del av kirken. Under Areopagosfestivalen er kunstnere invitert til å være tilstede på kunstens egne premisser.

Alfred Vaagsvold har vært billedkunstner siden 70-tallet. Han har gjennom en årrekke vært sentral i Areopagos sitt engasjement i kunst- og kultursenteret TCG Nordica i Kunming, Kina. I år er han Areopagosfestivalens kurator.

 Vaagsvold begrunner kunstens viktighet for Areopagos slik:
– Kunsten som meddelelsesform skaper den kommunikasjonen som Areopagos ønsker å skape. Dialogen er jo Areopagos sitt kjennemerke, på tvers av språk og geografiske forhold, så skaper kunsten dialog. Kunsten er førspråklig. På et meditasjonssted som en slik festival er, må kunsten være tilstede. Kunsten kan fungere som et møtested for samtale. Kunsten kan visualisere det vi har i oss som ikke har ord. I tillegg har vi den kristne skapertanken.
Blandt festivalkunstnerne under Areopagosfestivalen finner man blant andre Lou Fei, Barbro Raen Thomassen og Mirjam Raen Thomassen.
Areopagosfestivalen finner sted 28. juni til 01. juli på  Norefjell Ski&Spa. Les mer om kunst under Areopagosfestivalen, og meld deg på areopagos.no