HVA ER NORSKE KIRKEAKADEMIER?

Et forum for tro, kultur og samfunn Norske kirkeakademier er en økumenisk bevegelse med medlemmer fra ulike kirkesamfunn Vi tror at mennesket har en ukrenkelig verdi åpne, grensesprengende møter kan skape forståelse og respekt dialogen gir større innsikt og forståelse Vi ønsker å arbeide for dannelse og dialog,

Fimseminaret Den andres ansikt

Lørdag 18. november ble filmseminaret Den andres ansikt gjennomført i Kulturkirken Jakob. Overskriften for årets filmseminar var Mennesker er ikke til salgs. Visningsfilm var den tysk/iranske dokumentarfilmen Sonita. Sonita er en afghask tenåringsjente som drømmer om å bli en anerkjent rapper - selv om hun befinner seg

500 etter Luther – endelig venner igjen?

Økumenisk samtale om reformasjonen Katolsk forum i Stavanger og Stavanger bispedøme inviterer saman til ein økumenisk samtale om reformasjonen og dens konsekvensar. Eit veksande økumenisk medvit viser at reformasjonen ikkje bare gir gode assosiasjonar. Det er dessutan ikkje noe som Den lutherske kyrkja har einerett på.

Filmseminaret Den andres ansikt

Filmseminaret Den andres ansikt er et samarbeid mellom Norske Kirkeakademier og KULT – Senter for kunst, kultur og kirke. Høstens filmseminar arrangeres i samarbeid med Film fra Sør. Gjennom filmvisning og panelsamtale ønsker filmseminaret å bidra til likeverdig og nyansert dialog om viktige og eksistensielle spørsmål

Kirken og jødene – i skyggen av Martin Luther

Kirkens forhold til jødene opp gjennom historien og hvordan dette forholder seg i dagens Norge, er temaet for et seminar som arrangeres av Norske Kirkeakademier, Mellomkirkelig råd for den norske kirke i samarbeid med Det Mosaiske trossamfund og HL-senteret. Hvordan er for eksempel formidlingen gjennom prekener

Kunst og kultur i kirken – en utfordring

Seminar i Olsvik kirke Onsdag 25. oktober kl. 10.00 – 16.00 Seminaret vil belyse betydningen av kunst og kultur i kirken og gi inspirasjon til variert bruk av ulike kunstformer. Seminaret er en del av Kunst- og kulturuken i Olsvik Program: 10.00 Åpning. Tekstlesing og musikk. Ragnhild Gudbrandsen og Ivar Mæland. 10.30:

Tromsø Internasjonale kirkefestival

29. oktober til 4. november er det duket for Tromsø Internasjonale Kirkefestival. Årets festival har overskriften "Skaperverket ikke til salgs". TIK-festival 2017 (PDF) På programmet står blant annet  Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem; forestillingen Katharinas stemmer; Krupka Trio: Salmer som jazz – jazz som salmer; Reformasjonsgudstjeneste; Salmer og blues

Religiøs tro og nasjonal tilhørighet

Omtrent et kvart århundre etter jernteppets fall og  Sovjetunionens kollaps, har religion fått en renessanse i Sentral- og Øst-Europa.  Religion en blitt en viktig individuell og nasjonal identitetsmarkør i disse landene, hvor religion for bare noen tiår siden ble slått hardt ned på. Dette kommer

Olsvikutstillingen 2017

Kunst- og kulturuke i Olsvik kirke 21. – 29. oktober 2017 I år feirer Kulturuken og Olsvikutstillingen 20 år. Da arbeidet startet, hadde menigheten problemer med å fullfinansiere det nyinnkjøpte alterteppe  av Else Marie Jacobsen. Ideen kom om å lage en kunstutstilling for å hjelpe på

Kirkeuka for fred 2017

24. september til 1.oktober markeres Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Tema for årets kirkeuke er "Unge stemmer mot okkupasjon". Dette har sin bakgrunn i at det i 2017 markeres det at det er 50 år siden annekteringen av Vestbredden i forbindelse med Seksdagerskrigen, og at