Bilder og protokoll fra årsmøtet 2018

Årsmøtet i Norske kirkeakademier 2018 ble gjennomført 9.-11. mars på Sanner hotell på Gran. Foto: Kjell Yngve Riise Årsmøteseminar Erik Hillestsad: Kunsten er kulturens ulydige barn Kari Veiteberg: Himmelsk kunst Erling Pettersen: Jesus under bordet: Å snakke sant om Gud og livet Tor Sørby: Kunst i kirken Saksbehandling Dirigentskapet Nyvalgte styremedlemmer Lise Vislie (delegat fra

SEMESTERPROGRAM FRA AKADEMIENE

KRONOLOGISK OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER I REGI AV MEDLEMSAKADEMIENE VÅREN 2018 Januar 9. januar, St. Olav kirkeakademi: «Livet i kroppsklemma», Hvordan vokse opp og leve i et utseende og perfeksjonsfokusert samfunn?  Ved Kari Løvendahl Mogstad, Lege og samfunnsdebattant. 15. januar, Tønsberg kirkeakademi: «Pilegrim i orgelsko». Ved Kantor Bjørn Vidar

Bibelen – grunnlag og bruksdokument

Kampen kirkeakademi i samarbeid med Norske kirkeakademier (NKA) Vi ønsker å fokusere på hva bibeltekstene betyr for vår identitet og vårt kirkelige arbeid. Vi har valgt fire forskjellige vinklinger til å belyse dette. Torsdager kl 19.00 - 21.00 i Kampen menighetshus inviterer Kampen Kirkeakademi til: Torsdag 15.  februar

Faith in Film 2018

Søndag 21. januar ble filmprisen FAITH IN FILM utdelt, under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF). Prisen gikk til Erik Poppe, for filmen Per Fugelli - siste resept. (Foto: Isak Dalsfelt) Begrunnelsen for prisen ble presentert av Anne Veiteberg på vegne av juryen: The FAITH IN FILM award will be presented

Årsmøtet 2018

Årsmøtet i Norske kirkeakademier 2018 vil finne sted på Sanner Hotell, Gran 9.-11. mars. På årsmøtet kan vi alle få påfyll og ny inspirasjon, utveksle ideer og erfaringer, og medlemsakademiene får mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger til NKAs styre og sekretariat. Og ikke minst,

HVORDAN FORSTÅ JESUS?

Seminar i Son kulturkirke lørdag 3. februar Klokken 10.00 – kl. 14.00 Program: HILDE BREKKE MØLLER KL. 10 Om Jesus som historisk person og evangeliene som vitnesbyrd om Jesus. KNUT RYGH OG KNUT REFSDAL, KL. 11 Med utgangspunkt i Marcus Borgs bok Gjenoppdag kristendommen: Hva betyr frelse og synd og

Faith in Film

Filmprisen Faith in Film er et samarbeid mellom Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), Senter for kunst, kultur og kirke (KULT), Tromsø kirkeakademi og Norske kirkeakademier.

KIRKEN I MØTE MED KUNSTEN – KUNSTEN I MØTE MED KIRKEN

INVITASJON TIL DISPUTAS KIRKEN I MØTE MED KUNSTEN – KUNSTEN I MØTE MED KIRKEN Tesedisputas-invitasjon (PDF) Er det slik at den moderne kunsten søker uro og det flyktige, mens den troende søker ro og det endegyldige? Er det slik at den moderne kunsten søker det utfordrende, mens den

Påske og pasjon

Påske & pasjon – et vidt spekter av kulturopplevelser. Påske og pasjon er 64 opplevelsesdager i Oslo, Borg, Tunsberg og Agder og Telemark bispedømmer. Musikk, visuell kunst, litteratur, scenekunst, gudstjeneste, arkitektur og film. Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap

Luther 2017. Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet

Dagsseminar som analyserer og diskuterer markeringar av reformasjonsjubileet i Tyskland, Sverige, Danmark og Norge. Tid: Fredag 12. januar 2018 kl. 10-16 Stad: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo Om seminaret: Over heile den protestantiske verda har 2017 blitt feira som 500-årsjubileet for starten på reformasjonen. Ulike aktørar har