Klosterseminar på Utstein

Velkommen til seminar på Utstein kloster! Klosterseminar - plakat Lørdag 2. september kl. 09.30-15.00: «Reformasjonen – konsekvenser for kirke og samfunn. Seminar på Utstein kloster» Foredragsholdere: Professor Tarald Rasmussen, forsker og arkeolog Øystein Ekroll. Andre bidragsytere: Blåseensemble fra UiS, Kantor Ole Hodnefjell fra Rennesøy og Mosterøy menigheter og sr.

Frank Aarebrot til Christian Frederik-dagene

10. til 20. august arrangeres Christian Frederik-dagene 2017 i Moss, en folkefest med forankring i nordisk fredshistorie. I år er det også 500-årsjubileum for Reformasjonen. Moss kirkeakademi er med på feiringen, og 11. august kommer Frank Aarebrot for å snakke om vår identitet i dag, sett

Utdeling av Brobyggerprisen

Norske kirkeakademier delte onsdag 2. august ut Brobyggerprisen 2017 under Vestfrontmøtet i forbindelse med Olavsfestdagene. Rundt  700-800 personer var tilstede under utdelingen. Prisen, som ble delt ut av Styreleder i Norske kirkeakademier, Kjell Y. Riise, gikk til Refugees Welcome Norway for deres innsats og engasjement

Olavsseminar på Granavollen

Velkommen til Olavsseminar på Granavollen! Tid: Onsdag 30. august, kl. 10-17 Sted: Søsterkirkene på Gran Norges kristne og humasistiske verdier Grunnlovens §2 fastslår at»Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv». Hvilke forpliktelser , legger dette på skole og samfunn? På hvilken måte skal disse verdiene prege samfunnet? Foredragsholdere: Skuespiller Sven

Brobyggerprisen 2017

PRESSEMELDING: VINNER AV BROBYGGERPRISEN 2017: REFUGEES WELCOME NORWAY Refugees Welcome Norway (RWN) ble opprettet etter at en gruppe enkeltpersoner begynte å hjelpe flyktninger som i 2015 møtte kaos og stengte dører hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Folkebevegelsen startet med rent praktisk og solidarisk engasjement for

Å se med egne øyne

Kan en steinskulptur eller en fotballsparkende Jesus-figur hjelpe betrakteren i en kontemplativ tilstand? Gjenkjennelsen av motiver og religiøse ritualer bli utfordres av kunstverkene i prosjektet «… å se med egne øyne …». Å se med egne øyne - invitasjon (PDF) Billedkunstnere fra Østlandet i Norge, fra Sønderjylland i

Reformasjonsmarkeringen

31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde de 95 tesene mot kommersialisering av avlat. Dette blir regnet som starten på det som utviklet seg til den lutherske reformasjonen. I 2017 vil ulike kirkesamfum over hele verden markere hendelsen på ulike måter.

Påske og pasjon

Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap i møte med livets muligheter. Påske er fortellinger som former vår kultur og driver mennesket til frihet. For syvende år på rad arrangeres Påske og pasjon i bispedømmene Oslo, Borg, Tunsberg og Agder &

Streaming av årsmøtet

Norske kirkeakademier har fått sin egen YouTube-kanal, og her vil deler av årsmøteprogrammet bli sendt direkte. Det som vil bli streamet er: Åpningsmøte med leders tale (Fredag 17.03, kl. 15.30 Årsmøteseminaret (Lørdag 18.03, kl. 09.00-12.15 og 13.15-40.00) Forestillingen Jakob - Veien hjem er lang  med Helga Samset (Lørdag 18.03, kl. 22.00) For

Årsmøtet 2017

Kjære medarbeidere På vegne av styret i Norske kirkeakademier inviteres dere nå til årsmøtet 2017. Mange av dere har nedlagt mye, solid og kreativt arbeid i året som gikk og det er all grunn til å være stolt av all aktiviteten som foregår over hele landet. På årsmøtet