Påske og pasjon

Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap i møte med livets muligheter. Påske er fortellinger som former vår kultur og driver mennesket til frihet.

For syvende år på rad arrangeres Påske og pasjon i bispedømmene Oslo, Borg, Tunsberg og Agder & Telemark.

Programmet til Påske og pasjon 2017 er bredt, og inneholder både teater, musikk, film, gudstjeneste, arkitektur og visuell kunst.

Blant høydepunktene finner vi arrangementet 12-12 Gamle Aker. For fjerde år på rad skal 12 skjønnlitterære forfattere skrive hver sin tekst med utgangspunkt i stedet Gamle Aker kirkegård og Gamle Aker kirke i Oslo – og urfremføre tekstene fra kl. 23 på skjærtorsdag.

Påske og pasjon arrangeres fra 2. april til 4 juni.

Velkommen til 64 innholdsrike dager!

Fullstendig program finner du på påskeogpasjon.no

Påske + pasjon – i regi av:
KULT – Senter for kunst, kultur og kirke, Oslo bispedømmeråd,
Kirkelig fellesråd i Oslo, Oslo Domkirkeakademi. I samarbeid med
bispedømmene Borg, Tunsberg, Agder- og Telemark