Sandefjord kirkeakademi

Om kirkeakademiet

Forum for dialog
Der mennesker med forskjellige meninger og livsholdninger kan møtes til åpen dialog og meningsutveksling på et fritt grunnlag i gjensidig respekt for hverandre.

Styret:

Leder:
Njål Gjennestad, leder

Styremedlemmer:
Erik Brøntveit, sekretær
Janne Larsen, kasserer
Solveig Elsebutangen, styremedlem
Ole Anton Bakke, styremedlem
Åse Ingrid Sletvold, styremedlem

Solveig Rød Aadne, varamedlem

 

Kontakt

Navn: Njål Gjennestad
Telefon: 97330360
E-post: njal.gjennestad@sandefjordbredband.net

Program

Ingen arrangement funnet!