Kirkemøtets vedtak om kirke, kunst og kultur

«Gud har skapt oss med kropp, sinn og sanser. Kunst og sanselige uttrykk kan speile og berøre våre liv, slik at vi beveges til en stadig dypere tro.» (fra forbønn under Kirkemøtet 2018) Kirkemøtet, som var samlet 11.-16. april 2018 i Trondheim, har fattet sine vedtak

Kirkemøtets vedtak om kirke, kunst og kultur

«Gud har skapt oss med kropp, sinn og sanser. Kunst og sanselige uttrykk kan speile og berøre våre liv, slik at vi beveges til en stadig dypere tro.» (fra forbønn under Kirkemøtet 2018) Kirkemøtet, som var samlet 11.-16. april 2018 i Trondheim, har fattet sine vedtak

Kunst og kultur i Den norske kirke

Se reportasje om Kirken i Den kulturelle skolesekken i Skien (PDF): http://www.vl.no/kultur/skoleelever-blir-englebarn-1.679505# ------------------------------------------------------------------------------------- Kirkemøtet vedtok i 2005 "Kunsten å være kirke" - kulturmelding for Den norske kirke. Den ble utarbeidet av Norske kirkeakademier på oppdrag fra Kirkerådet og kan leses her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/kultur/kunst-og-kultur/kulturmeldingen/   Kunsten å være kirke - Om kirke, kunst og