Velkommen til årsmøtet på Sanner Hotell, 15-17.mars 2024

Styret i Norske kirkeakademier ønsker velkommen til årsmøte på Sanner Hotel 15.-17. mars.

Hensikten med årsmøtet er å få påfyll og ny inspirasjon, utveksle ideer og erfaringer, og at medlemsakademiene skal få mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger til NKAs styre og sekretariat.
Sakspapirer, program og alle saksdokumentene vil bli sendt de påmeldte delegatene i e-post én måned før årsmøtet finner sted, altså 15. februar. Det er derfor viktig å fylle ut både e-postadresse og postadresse i påmeldingsskjemaet.

Program:
Av programmet kan nevnes følgende:
Årets årsmøteseminar er knyttet til både markeringen av at kristenretten er 1000 år, men også til bevaring av kirkebygg. Vi får høre professor og forfatter Jørn Øyrehagen Sunde snakke om Kristenretten på Moster 1024 og kunsthistoriker Elisabeth Andersen snakke om Kunst og interiør i kirkene. Kristin Gunleiksrud Raaum vil holde sin tale som ble holdt da hun var Årets Stiklestadprofil 2023: Om nasjonaljubileet som en mulighet til å løfte blikket.
Fredag kveld vil teolog og forfatter Kjell A Nyhus snakke om Jon Fosse og mystikken, og i kveldsprogrammet lørdag vil forteller Helga Samset og professor Terje Stordalen fremføre forestillingen Jobs bok.
Det blir behandling av ordinære årsmøtesaker, og selvsagt samvær og god mat.

Deltakelse og økonomi:
NKA dekker reise og opphold til årsmøtet for én delegat fra hvert akademi. Akademiene kan sende to delegater, dersom de selv dekker utgifter til reise og opphold for delegat nummer to. Sekretariatet har fremforhandler en rimelig pakkepris for delegat nummer to, denne er på kr 2000,- og akademiene som har hatt to delegater, vil bli fakturert i etterkant. Om akademiet har flere delegater, har én av dem stemmerett. Ved påmelding melder akademiet fra om hvem som skal ha stemmerett. Akademier som søker om medlemskap vil få dekket reise og opphold for én person.

Påmelding:
HER finner dere påmeldingsskjema som må være returnert innen 9. februar, slik at vi rekker å sende ut sakspapirene til delegatene fire uker før årsmøtet.
Sendes inn til post@kirkeakademiene.no

 

Reise:
Delegatene bes reise på rimeligst mulig måte.  De som må bruke fly, bes bestille billett i god tid for å oppnå mulig rabatt.
Det settes opp felles transport mellom Oslo og Gran, og mellom Gardermoen og Gran.

Disse bussene og drosjene blir satt opp:
Oslo – Sanner hotell tur/retur:
Bussen går fra Oslo Bussterminal i Schweigaardsgate 10, vis a vis det gamle Postgirobygget, fredag 15. mars kl. 12.30

Vær ute i god tid! Bussen skal være merket Kirkeakademiene. Retur fra Sanner hotell, søndag 17. mars kl. 13.30 med ankomst Oslo ca. kl. 14.30.

Oslo lufthavn Gardermoen – Sanner hotell tur/retur:
Maxitaxi fra Oslo lufthavn, med avgang fredag 15. mars kl. 12.30 og med ankomst Sanner hotell ca. kl. 13.30. Når dere lander på Gardermoen tar dere kontakt med informasjonsskranken for taxi, og dere vil der bli vist til den taxien vi har bestilt på forhånd fra Hadeland Taxi.
Retur til Gardermoen blir søndag 17. mars kl. 13.30 med maxitaxi. Dere vil da være på Oslo lufthavn omtrent kl. 14.30.

Årsmøtepapirer
Årsmøtepapir med endelig program, saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, innstilling fra valgkomiteen m.m., vil bli sendt alle delegater direkte, når påmeldingen er oss i hende. Årsmøtepapirene vil som vanlig bli trykket opp og delt ut ved årsmøtets start.

De som har saker som de ønsker å få drøftet på årsmøtet, må sende skriftlig melding om dette til sekretariatet innen 9. februar.

Vel møtt!