Skjema og støtteordninger

Etableringsstøtte: Alle akademier som blir tatt opp i bevegelsen mottar en etableringsstøtte kr. 5000,- Dette skjer etter at akademiet er vedtatt som medlem av årsmøtet, og det kreves ikke egen søknad. Driftsstøtte: På grunnlag av innsendt semesterprogram utbetales kr 650,- i driftsstøtte pr. arrangement, inntil 4 arrangementer i

Referater

Møtereferater 2021: Styremøtet 2. februar Styremøtet 15. april Styremøtet 25. mai Styremøtet 31. august Styremøtet 28.oktober Styremøtet 30. november Møtereferater 2020: Styremøtet 13. november Styremøtet 28. august Styremøtet 2. juni Styremøtet 24. april Styremøtet 3. februar Møtereferater 2019: Styremøtet 15. november Styremøtet 28. august Styremøtet 10.-11. april Styremøtet 31. januar Møtereferater 2018: Styremøtet 16.november Styremøtet 3. september Styremøtet 12. januar Styremøtet 31. mai – 1. juni Møtereferater

Årsmøte

Protokoll 2022 Protokoll 2021 Protokoll 2020 Protokoll 2019 Protokoll 2018 Protokoll 2017 Protokoll 2016 Protokoll 2015 Protokoll 2014 Protokoll 2013 Protokoll 2012   Årsmelding 2020 Årsmelding 2019 Årsmelding 2018 Årsmelding 2017 Årsmelding 2016 Årsmelding 2015 Årsmelding 2014 Årsmelding 2013

Strategiplan 2019-2024

Strategiplanen legger særlig føringer for styret og generalsekretærens arbeid. Medlemsakademiene er selvstendige og legger egne planer for sitt arbeid i tråd med strategiplanen. Dette er vi: Norske kirkeakademier er en bevegelse som ut fra kristen tro ønsker å berike kirke, kultur og samfunn. NKA vil være en tydelig

Varslingsrutiner

Retningslinjer for varslingsrutiner i Norske kirkeakademier Arbeidstakere og frivillig engasjerte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i bevegelsen. Kritikkverdige forhold er forhold i strid med lov eller etiske normer. Dette kan være eksempelvis korrupsjon, forhold eller adferd som medfører fare for noens liv og

Årshjul

1. februarFrist for å sende inn semesterprogrammet for våren.Mars:Årsmøte1. mai:Frist for å søke prosjektstøtte for høstsemesteret.30. juni:Frist for å søke refusjon av utgifter for vårsemesteret.15. sep:Frist for å sende inn semesterprogrammet for høsten.1. nov:Frist for å foreslå kandidater til Brobyggerprisen1. nov:Frist for å søke prosjektstøtte