Velkommen til årsmøtet på Granavollen!

Styret i Norske kirkeakademier ønsker velkommen til årsmøte på Granavollen 17.-19. mars. Hensikten med årsmøtet er å få påfyll og ny inspirasjon, utveksle ideer og erfaringer, og at medlemsakademiene skal få mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger til NKAs styre og sekretariat. Årets årsmøteseminar har tittelen Maria og Olav.

Skjema og støtteordninger

Etableringsstøtte: Alle akademier som blir tatt opp i bevegelsen mottar en etableringsstøtte kr. 5000,- Dette skjer etter at akademiet er vedtatt som medlem av årsmøtet, og det kreves ikke egen søknad. Driftsstøtte: På grunnlag av innsendt semesterprogram utbetales kr 650,- i driftsstøtte pr. arrangement, inntil 4 arrangementer i

Referater

Møtereferater 2023: Styremøtet 27. januar Møtereferater 2022: Styremøtet 24. januar Styremøtet 23. mai Styremøtet 1. september Styremøtet 21. november Møtereferater 2021: Styremøtet 2. februar Styremøtet 15. april Styremøtet 25. mai Styremøtet 31. august Styremøtet 28.oktober Styremøtet 30. november Møtereferater 2020: Styremøtet 13. november Styremøtet 28. august Styremøtet 2. juni Styremøtet 24. april Styremøtet 3. februar Møtereferater 2019: Styremøtet 15. november Styremøtet 28. august Styremøtet 10.-11. april Styremøtet 31.

Årsmøte

Årsmøtet på Granavollen 17.-19. mars 2023 Her finner du papirene du trenger til årsmøtet. Kjøreplan for dagene finner du her: PROGRAM Sakspapirer: NKA 1 23 Konstituering NKA 2 23 Leders tale NKA 3 23 Protokoll årsmøtet 2022 NKA 4 23 Årsmelding 2022 NKA 5 23 Regnskap 2022 NKA 6 23 Årsplan 2023 NKA 7 23

Strategiplan 2019-2024

Strategiplanen legger særlig føringer for styret og generalsekretærens arbeid. Medlemsakademiene er selvstendige og legger egne planer for sitt arbeid i tråd med strategiplanen. Dette er vi: Norske kirkeakademier er en bevegelse som ut fra kristen tro ønsker å berike kirke, kultur og samfunn. NKA vil være en tydelig

Varslingsrutiner

Retningslinjer for varslingsrutiner i Norske kirkeakademier Arbeidstakere og frivillig engasjerte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i bevegelsen. Kritikkverdige forhold er forhold i strid med lov eller etiske normer. Dette kan være eksempelvis korrupsjon, forhold eller adferd som medfører fare for noens liv og

Årshjul

1. februarFrist for å sende inn semesterprogrammet for våren.Mars:Årsmøte1. mai:Frist for å søke prosjektstøtte for høstsemesteret.30. juni:Frist for å søke refusjon av utgifter for vårsemesteret.15. sep:Frist for å sende inn semesterprogrammet for høsten.1. nov:Frist for å foreslå kandidater til Brobyggerprisen1. nov:Frist for å søke prosjektstøtte