Velkommen til årsmøtet på Granavollen!

Styret i Norske kirkeakademier ønsker velkommen til årsmøte på Granavollen 17.-19. mars.

Hensikten med årsmøtet er å få påfyll og ny inspirasjon, utveksle ideer og erfaringer, og
at medlemsakademiene skal få mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger til NKAs
styre og sekretariat.

Årets årsmøteseminar har tittelen Maria og Olav. Vi vil høre historikeren Øystein Morten
snakke om trosdimensjonen hos Vikingkongene, skuespiller Svein Tindberg vil fremføre
sin nyskrevne Olavsmonolog, religionshistoriker Helene Kierulf Næss foredrar fra sitt forfatterskap om Maria, Guds mor, og forfatter og prest
Elisabeth Thorsen innleder om å lese Maria inn i eget liv.

Vi vil også våre med på flere tidebønner, ledet av kantor Arne Martin Aandstad.
Fjorårets vinner av Brobyggerprisen vil fremføre forestillingen Maria i koranen.
Det blir behandling av ordinære årsmøtesaker, og selvsagt samvær og god mat.

Har du ikke meldt på ditt akademi ennå? Klikk deg inn på påmeldingsskjemaet nedenfor og send det inn til post@kirkeakademiene.no

 

Påmeldingskjema årsmøte NKA 2023

Sakspapirene til årsmøtet finner du her: http://kirkeakademiene.no/arsmote/

 

PRAKTISK INFORMASJON
Deltakelse og økonomi
NKA dekker reise og opphold til årsmøtet for én delegat fra hvert akademi. Akademiene
kan sende to delegater, dersom de selv dekker utgifter til reise og opphold for delegat
nummer to. Sekretariatet fremforhandler en rimelig pakkepris for delegat to.
Om akademiet har flere delegater, har én av dem stemmerett. Ved påmelding melder
akademiet fra om hvem som skal ha stemmerett. Akademier som søker om medlemskap
vil få dekket reise og opphold for én person.

Påmelding
Vedlagt finner dere påmeldingsskjema som må være returnert innen 11. februar, slik at
vi rekker å sende ut sakspapirene til delegatene senest fire uker før årsmøtet.
De fleste årsmøtesamlingene vil bli strømmet, slik at det vil bli mulig å følge både
forhandlingene og årsmøteseminaret. Vi ber om at styreleder/kontaktperson for hvert
akademi sprer informasjon om årsmøtehelgen til styremedlemmer, kontaktnett osv.

Reisemåte
Delegatene bes reise på rimeligst mulig måte. De som må bruke fly, bes bestille billett i
god tid for å oppnå rabatt.
Det settes opp felles transport mellom Oslo og Gran, og mellom Gardermoen og Gran.
Disse bussene og drosjene blir satt opp:
Oslo – Sanner hotell tur/retur:
Bussen går fra Oslo Bussterminal i Schweigaardsgate 10, vis a vis det gamle
Postgirobygget, fredag 17. mars kl. 12.30 Vær ute i god tid! Bussen skal være merket
Kirkeakademiene. Retur fra Sanner hotell, søndag 19. mars kl. 13.30 med ankomst Oslo
ca. kl. 14.30.
Gardermoen – Sanner hotell tur/retur:
Maxitaxi fra Gardermoen, med avgang fredag 17. mars kl. 12.30 og med ankomst Sanner
hotell ca. kl. 13.30. Når dere lander på Gardermoen tar dere kontakt med
informasjonsskranken for taxi, og dere vil der bli vist til den taxien vi har bestilt på
forhånd fra Hadeland Taxi. Retur til Gardermoen blir søndag 19. mars kl. 13.30 med
maxitaxi. Dere vil da være på Gardermoen omtrent kl. 14.30.

Årsmøtepapirer
Årsmøtepapir med endelig program, saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, innstilling
fra valgkomiteen m.m., vil bli sendt alle delegater direkte, når påmeldingen er oss i
hende. Årsmøtepapirene vil som vanlig bli trykket opp og delt ut ved årsmøtets start.
De som har saker som de ønsker å få drøftet på årsmøtet, må sende skriftlig melding om
dette til sekretariatet innen 11. februar.