Tønsberg kirkeakademi

I mer enn 60 år har Tønsberg kirkeakademi vært en møteplass for kirke, kultur og samfunn i Norges eldste by.
Kirkeakademiet speiler viktige debatter i krysingspunktet mellom kultur, kirke og samfunn. Velkommen!

Styret:

Leder:
Jan Terje Christoffersen

Styremeldemmer
:
Bjarne Bredrup, kasserer
Merethe Myrseth, sekretær
Steinar Høiback, medlem
Tove Brita Eriksen, medlem

Harald Bryne, varamedlem
Ellen Moskvil Thorsen, varamedlem

Møtene holdes i Solvangkirken, Wergelandsvei 7, Tønsberg, kl. 19.00 dersom ikke annet er opplyst.

Møtene er åpne for alle og inneholder til vanlig foredrag med mulighet for spørsmål og samtale.
I pausen blir det enkel bevertning, kaffe og te.

Inngangspenger kr. 100. Medlemmer og studenter har gratis adgang til alle arrangementer vår og høst.
Medlemskap koster kr. 250,- pr. år og kan tegnes på møtene, ved henvendelse til styret eller ved å betale inn til Tønsberg Kirkeakademis konto nr. 2420.22.06413 eller vipps 87786.

Følg oss gjerne på Facebook.

Kontakt

Navn: Jan Terje Christoffersen
Telefon: 91809363
E-post: jc347@kirken.no

Program

Ingen arrangement funnet!