Steinkjer kirkeakademi

Steinkjer kirkeakademi har i mange år vært en del av virksomheten i Steinkjer menighet. Nå har vi gått litt videre og gjort dette til et felles tiltak for alle menigheter og for alle som synes vi har et godt formål:

Steinkjer kirkeakademi er et forum som ut fra kristen tro vil arbeide med grunnleggende og aktuelle problemstillinger i kirke-, kultur-, og samfunnsliv. Dette formål søker Steinkjer kirkeakademi å virkeliggjøre gjennom

  1. å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker,
  2. å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som tidsaktuelle utfordringer
  3. å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk

Vi har organisert oss som et frittstående akademi med medlemmer som kan være med å påvirke hvordan aktiviteten skal være.

De som ønsker å være med som medlem kan melde seg til Marna Ramsøy. Mobil: 92685856 Epost: gunnvor.nilsson@gmail.com

Kontingenten er kr. 200 pr. år, og medlemmer får rabatt på inngangspengene.

Styret

Leder: Bjørg Bratlie

Styremedlemmer:
Oddgeir Holmen
Marna Gunnvor Nilsson Ramsøy
Gustav Danielsen
Bodil Johanne Smestad 

Kontakt

Navn: Kirkeakademiet i Steinkjer
E-post: kirkeakademietsteinkjer@gmail.com

Program

Ingen arrangement funnet!