Den norske kirkes rolle i fornorskningen, og behovet for oppgjør og avkolonisering av teologien

Ved Rolf Steffensen.

Rolf Steffensen er prest, forfatter og politiker.
Siden 2018 har han vært girkkohærrá julevsáme guovlon – prest i lulesamisk område med base i Hábmer/Hamarøy i nordre Nordland. Fra 1995-2007 var han sokneprest i Hamarøy. Deretter 8 år som ordfører, før han var rektor ved Folkehøgskolen Nord-Norge i Troms i tre år. Rolf har i mange år og i ulike roller jobbet for og med dialog og forsoning i det lulesamiske området. I dag bidrar han aktivt i oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid lokalt, og gjennom Den norske kirke som medlem av Kirkerådet.

Gjennom foredraget Den norske kirkes rolle i fornorskningen, og behovet for oppgjør og avkolonisering

Dato

13 feb 2024
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Menighetssalen i Steinkjer kirke
QR-kode