Utdeling av Brobyggerprisen 2023 – live og på nett

FORANDRINGSHUSET er mottakere av Brobyggerprisen 2023.Prisen deles ut under Arendalsuka, på Kirkeskipet i Pollen i Arendal tirsdag 15. august kl. 16.15 av styreleder Kjell Y. Riise. Virksomhetsleder i KFUM/KFUK Forandringshuset Norge, Ingrid Elise Sigmundstad, mottar prisen på vegne av prisvinneren. Er du ikke i Arendal? Frykt ikke – arrangementet strømmes og kan derfor følges digitalt gjennom Kirkeskipets Facebookarrangement: Å være kirke der unge samles. Samtale og utdeling av BrobyggerprisenI forlengelsen av utdelingen arrangerer Kirkerådet en samtale over temaet «Å være kirke der unge samles». Den ledes av Pål Kristian Balstad, prest i Trefoldighetskirken i Oslo. Deltagere: Halvor Aschim-Teigum, ungdomsdiakon i Ås, Ingunn Lyngset Holme, daglig leder i Kirkens ungdomsprosjekt (KUP) i Kristiansand, Ingrid Elise Sigmundstad, virksomhetsleder i Forandringshuset Norge og et medlem av Den norske kirkes ungdomsutvalg.

 

Forandringshuset jobber for å bygge relasjoner mellom unge mennesker og tar utgangspunkt i deres engasjement. De har møteplasser på 12 ulike steder i landet. KFUK-KFUMs viktigste oppgave er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slik at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre, og Forandringshuset er bygget at unge kan gjøre nettopp det inkluderende fellesskap. Les mer på Forandringshuset.no