Tromsø internasjonale kirkefestival 2015

Mandag 26. oktober starter Tromsø internasjonale kirkefestival 2015.

Fullstendig program finner du her:
http://www.tikfestival.no/program/

NKA er medarrangør av filmseminaret  «Den andres ansikt» fredag 30. oktober kl. 18.30.

Den andres ansikt

Den andres ansikt

Norske Kirkeakademier har i flere år arrangert filmseminaret  ”Den andres ansikt”. Dette er seminar om film, religion og livssyn. Bidragsyterne har vært representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, forfattere, filmskapere og forskere. Annet hvert år ligger filmfestivalen til Tromsø internasjonale kirkefestival. Det gjør den i år, og arrangeres fredag 30. oktober i Tromsø.

I år er temaet Makt. Vi skal vise den tyske filmen Korsveien. Den handler om fjortenårige Maria som er katolsk, konservativ og dypt religiøs. Hennes familie tilhører en liten, konservativ menighet.

På filmfestivalen i Haugesund er dette Andreasprisen, som deles ut i samarbeid mellom Den norske filmfestivalen, Film&Kino og Vårt Land.

I forkant av filmen skal vi ha en åpen samtale om tro, makt, offer, ekstremisme (både den som slår ut i den enkeltes liv og i politisk makt). Vi vil ha en åpen, reflekterende samtale.

Deltakere:
Stian Kilde Aarebrot, Areopagos
Anne Berit Evang, prest i Groruddalen
Shoaib Sultan, Antirasistisk senter