Dette skjer i akademiene i november

Moss kirkeakademi, 1. november:

Ragna Dahlen: Sorgen kommer ubedt

Nedstrand kyrkjeforum, 1. november:

Forsker og filosof Henrik Syse og biskop Halvor Nordhaug: «Hvor kristent skal Norge være?»

Bjørgvin kirkeakademi, 5. november:

Historiker Heinz Schilling og biskop Halvor Nordhaug: «Luther – en rebell i en oppbruddstid»

Domkirken Teologicafe i Kristiansand, 9. november:

«Etikk i økonomien» ved generalsekretær Øyvind Aadland (Strømmestiftelsen)

Gjerdrum kirkeforum, 10. november:

Gunnar Grøndahl og Geir Hegerstrøm: «Musikk og maleri»

Katolsk forum Stavanger, 13. november:

Sr. Maria Hildegard Koch OP: «Kontemplativ bønn som en vei til et dypere kristenliv»

Toten kirkeakademi, 14. november:

Forfatter og fengselsprest Kjell Arnold Nyhus: «Hvis jeg har en sjel. En sommer går åtte langtidsdømte fanger i kloster i Halden fengsel.»

Katolsk forum Bergen, 15. november:

Professor Gunnar Danbolt: «Reformasjonen og billedkunsten»

Ås kirkeakademi, 15. november:

Kristin Gunleiksrud Raaum: «Folkekirkens fremtid»

Sandefjord kirkeakademi, 16. november:

Redaktør, historiker og forfatter Erling Rimehaug: «Ett land – to folk. Hvordan jøder ble israelere og arabere ble palestinere»

Nordre Aker kirkeakademi, 16. november:

Leder for Kirkemøtet, Kristin Gunleiksrud Raaum: «Hvor går Den norske kirke?»

Grenland kirkeakademi, 17. november:

Bror Haavar Simon Nilsen: «Laudato Si – et utvidet miljøbegrep»

Bjørgvin kirkeakademi, 17. november:

Professor i russisk, Ingunn Lunde: «Russland og kirken: Kultur, tradisjon og statsideologi»

Hadeland kirkeakademi,  21. november:

«Langsom tid» ved Jan Reidem. Kåseri med utganspunkt i boken «Veien blir til mens du tanker»

Røros kirkeforum, 22. november:

Kristin Gunleiksrud Raaum «Den norske kirke som fri folkekirke.»

Eidsvoll kirkeakademi, 23. november:

Historiker Benjamin Baraas: «Eidsvoll bygdetun, dets historie og bygninger.»

Voss kyrkjeakademi, 24. november:

Edvard Hoem fortel om utvandringsromanane sine «Slåttekar i himmelen» og «Bror din på prærien»

Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi, 26. og 27. november:

«Johann Sebastian Bach, Juleoratoriet»

Oslo Domkirkeakademi, 27. november:

Marius Timmann Mjaaland: «Den skjulte Gud»

 DIALOG Son kulturkirke, 29. november:

Journalist og forfatter Christian Borch: «Blikk på Europa – Europa i krise»

Asker kirkeakademi, 29. november:

Folkekirke i et livssynsåpent samfunn: mellom privilegium og likeverd. Foredrag ved professor Sturla Stålsett