Sigtunastiftelsens nye direktør på besøk hos NKA

Sigtunastiftelsen ble etablert i 1917, som et åpent sted for dialog og meningsuteksling, og var et forbilde da Norske kirkeakademier ble etablert i 1956. Sigtunastiftelsens første leder, Manfred Björkquist, så nødvendigheten av et fristed som kunne være både et fysisk sted og en sammenheng for eksistensielle og humanistiske samfunnsspørsmål.

Sigtunastiftelsen har i over 100 år vært en viktig arena for dialog mellom kirke og samfunn, og driver i dag med kultur, forskning og hotell- og konferansevirksomhet. Helle Klein er nylig tilsatt som ny direktør Sigtunastiftelsen. Hun kommer fra stilingen som sjefredaktør for avisen Dagens Arbete. Hun er også prest i  Svenska kyrkan. NKA har siden starten samarbeidet tett med Sigtunastiftesen, og besøker dem jevnlig. Nylig var det Helle Klein og kommunikasjonssjef Sofia af Geijerstam, som tok turen andre veien, og besøkte NKA. Styreleder Kjell Y. Riise, styremedlem Frank Grimstad og generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum tok imot på Granavollen, der gjestene blant annet fikk oppleve Søsterkirkene. -Det var et meget positivt møte, sier styreleder Kjell Y. Riise, -og vi er enige om å utvikle samarbeidet over Kjølen.

Les mer om Helle Klein og Sigtunastiftelsen her.