Semesterprogram fra akademiene

KRONOLOGISK OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER I REGI AV MEDLEMSAKADEMIENE VÅREN 2017

Januar
11. januar, Ringsaker kirkeakademi: «Bibelen – boken som formet vår kultur» v/Dag Kullerud.

17. januar, St. Olav kirkeakademi: «Mellom idol og idolatri» – Tanker om Olavsfestdagene 2017 ved Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene.

17. januar, Katolsk forum Bergen: Daglig leder i Caritas Bergen, Gunnar Solheimsnes: «Nøden foran nesene våre».

17. januar, Uranienborg kirkeakademi: «Anfektelse, tro og politikk. Munken som ble reformator». Foredrag og samtale v/professor emeritus Bernt Torvild Oftestad.

18. januar, Fredrikstad kirkeakademi: «Hvis jeg har en sjel» v/ Kjell Arnold Nyhus.

20. januar, Tromsø kirkeakademi: «Radikal tro eller fanatisme –  Finnes det grenser for religionsutøvelse i et livssynsåpent samfunn?» Seminar i forbindelse med Tromsø Internasjonale Filmfestival.

22. januar, Lillesand kirkeakademi: Tale og samtale med Kristin Gunleiksrud Raaum om folkekirkens fremtid. Musikalsk innslag v/ Jens Olai Justvik

23. januar, Hadeland kirkeakademi: «Bibelen – boken som formet vår kultur». Foredrag av Dag Kullerud.

24. januar, Kragerø kirkeakademi: Årsmøte m/ foredrag v/prost Bente Heibø Modalsli «Fra statskirke til fri folkekirke – en lykkelig skilsmisse».

24. januar, Ås kirkeakademi: Inger Marie Okkenhaug: «Bodil Biørn – En norsk filantrop».

25. januar, Drammen kirkeforum: Det gode liv i et nullutslipps-samfunn. Foredrag ved Kristin Halvorsen,

25. januar, Eidsvoll kirkeakademi: Bygdemann og historiker Beniamin Baraas. Kåseri med lysbilder om Sundets historie.

25. januar, Ullensaker kirkeakademi: Årsmøte for Ullensaker Kirkeakademi.

26. januar, Grenland kirkeakademi: «Vitenskap og tro – må vi velge?» v/Katarina Pajchel. Kirkeakademiets årsmøte til slutt.

29. januar, Katolsk forum Stavanger: Sr. Anette Moltubakk: «Ignatiansk spiritualitet. En vei til kristen vekst og utvikling»

30. januar, Tønsberg kirkeakademi: Bjørn Stærk: «TROLØS TRO – EN ATEIST FORTELLER OM JESUS»

31. januar, Dialog, Son kulturkirke: «Maten vi spiser» ved Gunnstein Instefjord.

31. januar, Groruddalen kirkeakademi: Roger Jensen: «Martin Luther kom aldri til Norge». 500 år siden reformasjonen startet

Februar
1. februar, Bjørgvin kirkeakademi: «Idrettsheltene – moralske forbilder?» v/Gunnar Breivik, professor emeritus og tidligere rektor ved Norges idrettshøgskole.

1. februar, Sandefjord kirkeakademi: Forestillingen «Hva var det med Martin?» v/ gruppa «Påfyll». Årsmøte – rett etter møtet.

3. februar, Ål kyrkjeakademi: Terje Fonk: Om reformasjonsmålaren Lucas Cranach. Årsmøte i etterkant av arrangementet.

5. februar, Stord kyrkjeakademi: «Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust» ved Birgit H. Rimstad

7. februar, Asker kirkeakademi: «Pengenes svøpe, makt og velsignelse» Foredrag ved redaktør og forfatter Magne Lerø

7. februar, Moss kirkeakademi: «SKAPERTRO OG EVOLUSJONSTEORI» v/ Oskar Skarsaune. Etter programmet: Årsmøte for MKA.

7. februar, St. Olav kirkeakademi: «Kva skjedde med Luther?» Om revidering og redaksjon av Luthers salmar i norske salmebøker. Ved Vigdis Berland Øystese, førstelektor ved NLA.

8. februar, Domkirkens Teologicafé: “Därför sörjer jorden ock himlen svartnar därovanför” v/Peter Halldorf.

9. februar, Gjerdrum kirkeforum: «Folkekirken og kirkefolket» Ved Knut Rydjord.

13. februar, Drammen kirkeforum: Nåde deg, Martin! Foredrag ved Per Arne Dahl.

13. februar, Toten kirkeakademi: LUTHER OG TOTEN: 500 år har gått siden Martin Luther startet det som skulle dele kirken i protestanter og katolikker. Med Lokalhistoriker Olaf Nøkleby

14. februar, Det ortodokse kirkeakademiet i Oslo – Ortodokst Forum: «Hellige steder i Nord – i Hl. Trifons fotspor» Ved Ph.D Caroline Serc-Hanssen.

14. februar, Røros kirkeforum: «Salmer gjennom 1000 år». Åge Haavik i samspill med lokale krefter.

14. februar, Uranienborg kirkeakademi: «Fra Martin Luther til Hans Nielsen Hauge». Foredrag og samtale v/forfatter Edvard Hoem.

15. februar, Fredrikstad kirkeakademi: «Om Nattverden» v/ Harald Hegstad.

15. februar, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: Jan Olav Henriksen: «Kristen tro i spenn mellom sunn fornuft og mystisk erfaring».

15. februar, Eidsvoll kirkeakademi: Musikkterapeut Sissel Johanna Bakken kåserer om sin indre biografi På undringens vei. Ut fra sin bok med samme tema.

15. februar, Tønsberg kirkeakademi: «NÅDE DEG». Panelsamtale om nåde i dag. Biskop Per Arne Dahl innleder

16. februar, Domkirkeakademiet i Oslo: «Et luthersk Jerusalem?» Fagdag om hvordan forestillingen om Jerusalem har preget reformasjon og protestantisk kultur

16. februar, Hamar kirkeakademi: Reformasjonen – (Politikk og kultur) fornyelse og splittelse. Ved Ola Tjørholm. Fellesarrangement med Hamar menighet.

16. februar, Lommedalen kirkeakademi: Hans Nielsen Hauge – Fyrtårn for nærlingslivet i dag?  Foredrag av Jørn Bue Olsen. Kommentar til foredraget ved Per- Arne Watle

16. februar, Ullensaker kirkeakademi: “UTVIKLING AV KULTURARENAER”. Kulturting og kulturkonferanse.

21. februar, Uranienborg kirkeakademi: «Trenger vi en ny reformasjon?». Foredrag og samtale v/professor Jan Olav Henriksen

22. februar, Bjørgvin kirkeakademi: «Erfaringer med eutanasi og legeassistert selvmord – hvor går veien videre?» v/Lars Johan Materstvedt

22. februar, Nordre Aker kirkeakademi: Prof. Jakob Lothe: Etikk i litteratur og film

23. februar, Stord kyrkjeakademi: Bror Haavar Simon: «Martin Luther og reformasjonen sett frå katolsk perspektiv». Årsmøte i Stord kyrkjeakademi i forkant av møtet

27. februar, Tønsberg kirkeakademi: Terje Fonk: «CRANACH OG LUTHER – BILDE OG BUDSKAP»

28. februar, Dialog, son kulturkirke: «Det grønne skiftet» ved Rasmus Hansson.

28. februar, Eidsvoll kirkeakademi: Historiker og teolog Gunner Ljødal. Kåseri med lysbilder, om Rafaels store maleri i Vatikanet: Skolen i Athen, og møtet med kristendommen.

Mars
1. mars, Sandefjord kirkeakademi: Filmkveld: «Benken»

1. mars, Nordre Aker kirkeakademi: Forfatter Edvard Hoem: De som dro og de som ble tilbake.

2. mars, Lillesand kirkeakademi: «Da Gud skiftet mening – 50 års kirkehistorie» v/Tomm Kristiansen. Musikalsk innslag v/ Ivar Skippervold

3. mars, Ullensaker kirkeakademi: Kvinnenes internasjonale bønnedag.

4. mars, Nordre Aker kirkeakademi: Seminar med prof. i kunsthistorie, Gunnar Danbolt: Outsidere i kunsten.

4. mars, Moss kirkeakademi: «Kristen tro – En troverdig forståelse av livet?» v/ Ole Jacob Nyhus og Kjell Arnold Nyhus

5. mars, Ringerike kirkeakademi: Gudmund Bakke: 500 år siden reformasjonen – Hva vet vi om 1500-tallets kirkeliv på Ringerike?

5. mars, Ullensaker kirkeakademi: Vigsling for Jessheim kirke. Festgudstjeneste med kor og instrumenter.

7. mars, Ullensaker kirkeakademi: «HALLELUJA NYTT KIRKEROM»

8. mars, Domkirkens Teologicafé: «Om protestantisk kirke og misjonsbetydning for samfunnsutviklingen» I samarbeid med Agder og Telemark Bispedømme. Ved professor Robert Woodbarry.

8. mars, Haugtun kirkeakademi: «Ibsens kvinner – sett en ørn i bur». Av og med Juni Dahr. Samarbeid med Lands museumslag, Internasjonal kvinnegruppe og Folkeakademiet Land.

8. mars, Ål kyrkjeakademi: Besøk av tidlegare sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes

13. mars, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi: Katharina von Bora, Luther si kone – kven var ho? Samarbeid med 8. marskomiteen i Borgund.

14. mars, Asker kirkeakademi: «Menneskeverd, likeverd og ulikheter: noen protestantiske perspektiver» Foredrag ved filosof og forsker Henrik Syse

14. mars, Grenland kirkeakademi: «Eidanger kirke og Terje Grøstads kunst» v/Rune Doksrød

14. mars, Uranienborg kirkeakademi: «Reformasjonens musikk og salmer – Martin Luther som dikter og musikkformidler» Foredrag og samtale v/kantor og universitetslektor Thröstur Eiriksson.

14. mars, Ås kirkeakademi: Lars Inge Magerøy: «Martin Luther – Munken som endret Europa».

15. mars, Fredrikstad kirkeakademi: «Skriften alene» v/ Atle Sommerfeldt.

15. mars, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: Tidligere biskop i Stavanger, Ernst Baasland: «Luther på godt og vondt».

15. mars, Eidsvoll kirkeakademi: Journalist og forfatter John Granly: Kristendommen i møte med arbeiderbevegelsen i Eidsvoll, og ellers. Kåseri med lysbilder.

15. mars, Ringsaker kirkeakademi: «Den norske kirkes framtid» v/Kristin Gunleiksrud Raaum

15. mars, St. Olav kirkeakademi: «Barmhjertighet som motkultur» v/Tor Singsaas, biskop i Nidaros

20. mars, Tønsberg kirkeakademi: Anne Hege Grung: «Hagar og Sara – Et religionsmøte for det 21. århundre»

21. mars, Ullensaker kirkeakademi: Realisme i lys og skygge. Noen glimt fra Caravaggios religiøse kunst.

22. mars, Bjørgvin kirkeakademi: «Hva er et barn i vår tid?» v/Eivor Andersen Oftestad, forsker i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet.

22. mars, Ringsaker kirkeakademi: Luther og salmene – Salmekveld i samarbeid med menighetsrådet. Eyvind Skeie gjester akademiet.

23. mars, Lommedalen kirkeakademi: Når Gudstro kveler sant liv.  Samtale mellom Helge Simonnes og Kari Halstensen.

23. mars, Ås kirkeakademi: Einar Solbu: «Guds menighet, syng for vår skaper i lønn». Salmen i nordisk kirkeliv.

25. mars, Ullensaker kirkeakademi: Markering av Earth hour.

26. mars, Ringerike kirkeakademi: Sr. Katarina Pajchel: «OP Laudato si – omsorg for vårt felles hjem». Pave Frans sitt syn på bærekraftig utvikling, klima og miljøspørsmål.

27. mars, Drammen kirkeforum: Quo Vadis, Afrika? Foredrag ved Hilde Frafjord Johnson.

28. mars, Dialog, Son kulturkirke: «Ungdom og rus» ved Lilleba Fauske og Grete Holstad.

29. mars, Kragerø kirkeakademi: Temamøte m/ foredrag og musikk v/ kantor Robert Carding: «Bach og meg».

29. mars, Sandefjord kirkeakademi: «Menneskeverd under press» v/ tidl. domprost David Gjerp.

29. mars, Stord kyrkjeakademi: «Kjartan Fløgstad i fri dressur».

29. mars, Ullensaker kirkeakademi: Grunnlovskomiteen 2014: «Demokrati og menneskerettigheter».

30. mars, Gjerdrum kirkeforum: Prost kristin Moen Saxegaard foredrar om bibelsyn og utfordringer ved å lese historiske og hellige tekster.

April
2. april, Nedstrand kyrkjeforum: «Påskeforteljinga levnde fortalt» v / Fartein Valen – Sendstad. Song ved Sølvi Vinnes (SKRUK)

3. april, Hadeland kirkeakademi: Inge Eidsvåg kåserer over emnet «Vandringer i landskapet mellom tvil og tro».

4. april, Lillesand kirkeakademi: «Forsoning og nåde i europeisk billedkunst/kirkekunst» v/Gunnar Danbolt.

5. april, Domkirkens Teologicafé: «Å være kirke i en sekularisert kontekst. Trenger vi en ny reformasjon?» v/Tore Laugerud, Areopagos.

5. april, Eidsvoll kirkeakademi: Professor og statsstipendiat Dagne Groven Myhren. Et møte om Dagnes far, komponisten Eivind Groven, i ord og toner. Et sjeldent møte med en stor komponist.

5. april, St. Olav kirkeakademi: «Bob Dylan: Poet, protestant og predikant» v/Robert W. Kvalvaag, forfatter, teolog og religionshistoriker.

5. april, Ullensaker kirkeakademi: Gallerikonsert med foredrag. “Luther og kirkemusikken.

13. april, Røros kirkeforum: «Falkberget-opplesning».

18. april, Eidsvoll kirkeakademi: Eidsvolls nye reviderte, og forøkede, utgave av Eidsvolls dialektbok og nye bilder og flere dialektord. Bok på vel 424 sider. Fofatteren, Ola Ljødal, vil være tilstede.

19. april, Fredrikstad kirkeakademi: «Reformasjonsbyen Fredrikstad» v/ Arne Bugge Amundsen.

20. april, Grenland kirkeakademi: «Tro og fornuft» v/Henrik Syse.

20. april, Toten kirkeakademi: TEKNOLOGI, RELIGION OG FOLKEOPPLYSNING: «Hvordan skaper vi mening i en kaotisk verden?» Med fremtidsforsker Lene Andersen.

22. april, Akademiet Også vi en kirken: Finansiering for alle pengene?

23. april, Katolsk forum Stavanger: «Folkelig, interkulturell bibeltolkning: Eksempler fra Stavanger og verden utenfor». Foredrag ved prof. Knut Holter.

24. april, Tønsberg kirkeakademi: Gard Granerød: «JAHVE OG JAHO – JØDEDOMMENS MANGE ANSIKTER». Kvelden avrundes med årsmøte.

25. april, Asker kirkeakademi: «Hans Nielsen Hauge som fyrtårn for næringslivet – i dag» Foredrag ved ekon.dr. og siv.ing. Jørn Bue Olsen.

25. april, Moss kirkeakademi: «Kristensionismens påstander og tenkemåte – Er den forenelig med kristen tro?» v/ Jens Olav Mæland.

25. april, Stord kyrkjeakademi: «Kor kristent skal Noreg vera?» Samtale mellom filosof Henrik Syse og biskop Halvor Nordhaug.

25. april, Røros kirkeforum: Samtaleforum: Reformasjon nå.

25. april, Uranienborg kirkeakademi: «Da reformasjonen kom til Norge» Foredrag og samtale v/professor emeritus Steinar Imsen.

26. april, Nordre Aker kirkeakademi: Historiker Halvor Tjønn: Hva har Luther og reformasjonen betydd for Norge?

26. april, Ringsaker kirkeakademi: «Luther som utfordring og ressurs» v/Sivert Angel.

27. april, Lommedalen kirkeakademi: Eventyrets evangelium. Møt Helga Samset og Gudleiv Bø.

30. april, Sunnfjord katolske kirkeforening: Malgorzata Tveit holder foredrag om Jesuittene.

Mai
9. mai, St. Olav kirkeakademi: Besøk i den nye St. Olav domkirke. Ved Egil Mogstad, sogneprest

6. mai eller 13. mai, Nordre Aker kirkeakademi: Planlagt utflukt til Oscarshall

11. mai, Ål kyrkjeakademi: Filmkveld: Om Guder og mennesker

22. mai, Dialog, Son kulturkirke: «Slik jeg ser det» ved Eva Joly.

25. mai, Lillesand kirkeakademi: U2-messe. Musikalsk gudstjeneste med utgangspunkt i den irske rockegruppa sitt låtmateriale.

28. mai, Sunnfjord katolske kirkeforening: Prest Rigmor Frøyen holder foredrag om Luther.

Juni
4. juni, Nedstrand kyrkjeforum: Pinsekonsert med Helene Bøksle

10. juni, Toten kirkeakademi: TUR TIL BJERKEBÆK OG SVARGA

18. juni, Ullensaker kirkeakademi: SKAPERVERKETS DAG. Ottesang i Ullensaker kirke, deretter pilegrimsvandring til friluftsgudstjeneste på Raknehaugen.

17. eller 18. juni, Sunnfjord katolske kirkeforening: Utflukt til øya Kinn for å sjå Kinnaspelet. Kva for ein dag er avhengig av påmelding.

Juli
29. juli, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi: Olsokfeiring. Med økumenisk gudstjeneste og foredrag om reformasjon og demokrati.