Mehda Zolfaqari mottok Brobyggerprisen 2022 under Olavsfest

Brobyggerprisen 2022 ble overrakt årets prisvinner Mehda Zolfaqari i Kirkehagen i Trondheim under Olavsfest. Styreleder Kjell Y. Riise overrakte prisen som består av et diplom og et kunstverk signert Amina Sahan.

«Tenk at jeg får Brobyggerprisen, jeg som ikke er ingeniør engang» sa Mehda Zolfaqari i sin takketale, til latter fra publikum i en fullsatt Kirkehage. «Prisen betyr en stor anerkjennelse for mitt arbeid, både som dialogarbeider og scenekunstner, et arbeid hvor jeg ofte har følt meg alene om å løfte frem mine perspektiver som ung, kvinnelig muslim» sa hun blant annet videre.

Norske Kirkeakademier har delt ut Brobyggerprisen siden 1983, og Mehda Zolfaqari er den første kvinnelige muslim som mottar prisen.

Du kan lese om juryens begrunnelse for tildelingen her http://kirkeakademiene.no/brobyggerprisen-2022/

 

Etter overrekkelsen fikk publikum se forestillingen Historien om Maria i Koranen. Dette var et samarbeid mellom Den norske kirke, St. Olav Kirkeakademi og Norske Kirkeakademier. I forestillingen forteller Mehda Zolfaqari hvordan Maria blir fremstilt i Koranen, noe som gir et nytt perspektiv på en kjent karakter for de som ikke kjenner Koranens tekster. Sammen med musiker Nawar Alnaddafs og anekdotene fra Mehdas eget liv, ble det en vakker og tankevekkende opplevelse. Vi tilslutter oss alle tidligere anmeldere som har gitt forestillingene en sekser på terningen!

 

 

Her kan du lese hele styreleder Kjell Y. Riises tale ved overrekkelsen:

«Norske kirkeakademier deler hvert år ut Brobyggerprisen. Brobyggerprisen tildeles en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet. Brobyggerprisen er blitt delt ut siden 1983. De siste årene har utdelingen skjedd under Olavsfest. At utdelingen skjer nettopp her, et steinkast fra Nidarosdomen, gir et særlig perspektiv på Brobyggerprisen.

Norske kirkeakademier er en økumenisk organisasjon, med 70 akademier rundt om i landet – blant annet to nettopp i Trondheim. Generalsekretær i NKA er Kristin Gunleiksrud Raaum. Det er styret i NKA som beslutter hvem som får årets Brobyggerpris.

Bak prisen ligger troen på dialog i samfunnet vårt. Og viktigheten av å bli kjent med andres kulturer, og vise respekt og forståelse for andres tro. Å lete etter fellesnevnere, og ikke bare etter hva som skiller. I dagens Norge utgjør muslimer en liten, men ikke uviktig minoritet, de er en viktig del av samfunnet. Norske kirkeakademier vil i år løfte fram en muslim som fortjener vår brobyggerpris.

Årets prisvinner heter Mehda Zolfaqari. Noen ord om henne:

Mehda flyktet fra Iran sammen med sine foreldre da hun var 8 år gammel. Hun har blant mye annet vært aktiv i dialogmiljøet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Hun har hatt ansvar for tros- og livssynsvandringer hvor deltakerne besøkte hverandres gudshus. Etter 22. juli var hun en av initiativtagerne til et lokalt dialogprosjekt for unge kristne jøder og muslimer i Oslo.

Hun er en markant stemme i samfunnsdebatten. Hun er opptatt av religionsdialog. Hun understreker dialogens betydning, og hun har vektlagt viktigheten av å ta avstand fra terror og vold.

Mehda går inn i en stolt tradisjon blant Brobyggerprisens mottakere: I 2001 fikk Kjetil Bang-Hansen og Svein Tindberg prisen for sitt arbeid med å tilgjengeliggjøre bibelske tekster for et stort publikum. Svein Tindberg har tatt dette videre med forestillingen Abrahams barn – en forestilling om tre verdensreligioner.

Mehda Zolfaqari har gått videre i denne tradisjonen, hun formidler fortellinger fra Koranen, og levendegjør tradisjonsstoff blant annet ut fra egne erfaringer. Hun har også arbeidet med å vise Jesu mor Maria (Mariam) i ulike religioner, blant annet i et prosjekt sammen med Anne Berit Evang og Solfrid Molland.

På Kilden Teater i Kristiansand har hun også presentert Historien om Maria i Koranen – en forestilling vi også får muligheten til å oppleve her i dag. Her blander hun fortellerkunst med musikk, dans og poesi. Tekster som tidligere har blitt tolket av menn, ser hun i et feministisk og humanistisk perspektiv, og viser hvordan fortellingene er forbundet med hverandre på tvers av religioner og tradisjoner. Der andre peker på motsetninger, bygger årets prisvinner bro ved å peke på hva vi har felles.

Kjære Mehda, det er en stor ære og glede for oss å kunne overrekke deg prisen som også i år består av et kunstverk signert Amina Sahan, og vårt diplom – som tegn på Norske kirkeakademiers Brobyggerpris 2022. Gratulerer!»

Forestillingen Historien om Maria i Koranen er produsert av Kilden teater. Fortellerintruktør er Stina Riebe Thygesen, og produsent for fremføringen i Trondheim var Mohamed Abdi. Vi takker!

Tags: