Ringsaker kirkeakademi

KONTAKT

Leder: Berger Johan Hareide
Vogngutua 15, 2380 Brumunddal.

E-post: berger.hareide@gmail.com

Styremedlemmer:
Bente Hugo
Anne M. Hauge
John Olav Skard
Hanne Mette Lundberg
Randi K. Sætherstuen
Varamedlemmer: Knut Grøsland og Kari Nærlie

Medlemskontingent for 2021 er kr. 300,- som kan betales til kontonummer 1875 07 46876 eller vippses til 553913. Husk å skrive navn når du betaler!

Entre på våre møter er gratis for medlemmer.  For ikke-medlemmer koster det kr. 100,- pr møte.  For møtene som Kirkeakademiet har i samarbeid med biblioteket er det gratis adgang for alle.


Program

Ingen arrangement funnet!