Katolsk-ortodoks akademi

Katolsk-ortodoks akademi er et økumenisk fellesskap i Oslo som arbeider for å fremme forståelse, vennskap og fellesskap mellom den katolske og ortodokse kirke.

Kirkeakademiet arrangerer foredrag og seminarer av høy faglig kvalitet. Seminarene belyser temaer som er av betydning for begge kirker innenfor områder som kirkekunst, liturgi, historie, klosterliv, spiritualitet og teologi. Møtene er åpne for alle.

Styret

Caroline Serck-Hanssen (leder): serckhanssen@hotmail.com
Mie Berg Simonsen (kasserer)
Vasiliki Gemou-Engesæth
Olav Lerseth
Mette Andresen
Panagiotis Pavlos
Arne Fjeld
Lillian Ulveland (vara)
Else-Britt Nilsen (vara)


Program

Ingen arrangement funnet!