Katolsk forum Asker og Bærum

Statutter for katolsk forum Asker og Bærum

  1. Katolsk Forum Asker og Bærum ble etablert høsten 1994 som et uavhengig, frittstående kirkeakademi, med basis i Asker og Bærum Katolske Menighet og i forståelse med sognepresten og biskopen.
  2. Det forutsettes et konstruktivt, fritt samarbeid med menighetsråd og sogneprest.
  3. Katolsk Forum Asker og Bærum er ikke en medlemsorganisasjon. Styret supplerer seg selv ved avgang av styremedlemmer. Det forutsettes at styret består av samfunnsengasjerte katolikker med økumenisk sinnelag.
  4. Katolsk Forum Asker og Bærum er tilknyttet Norske Kirkeakademier.

Styrets medlemmer:

Benedicte Brøgger, leder, benedicte@brogger.no
Rønnaug Aaberg Andresen, ronnauga@online.no
Pål Giørtz, paulvif@gmail.com
Huan Nguyen, posttilhuan@hotmail.com


Program