Groruddalen kirkeakademi

Foreningen er et forum som etter statuttene ut fra et kristent grunnsyn vil arbeide med aktuelle og viktige spørsmål i kirke-, kultur- og samfunnsliv.

Møtene

For tiden arrangeres det 4 møter hvert semester med foredrag og debatt. Dessuten er det kaffepause og en liturgisk avslutning (hvis møtestedet ligger til rette for det).

Møtene er åpne for alle, og vi ønsker alle interesserte hjertelig velkomne!

> Du finner vårt program på vår hjemmeside.

Møtene legges oftest til kirkene i Groruddalen, og en søker over tid å kunne besøke flest mulig. Ulempen er at en stadig må finne frem til steder en kanskje ikke kjenner veien til. Samtidig er det en stor berikelse å få bli kjent med de forskjellige stedene.

Det er som oftest ingen inngangspenger, men det er vanlig å legge igjen 50 kr eller så for serveringen.

Medlemsskap

Det er mulig å bli medlem i Groruddalen kirkeakademi. For tiden koster det 350 kr/år som betales inn på 0540 08 26333.

Kontakt oss gjerne på epost post@groruddalen-kirkeakademi.org

Styret

Groruddalen kirkeakademi ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styret 2019/2020:

Leder Jon Gunnar Jørgensen j.g.jorgensen@iln.uio.no
Sekretær Carsten Schuerhoff  48279062  cs544@kirken.no
Styremedlem Gunnar Grønlund
Nestleder Henrik Mohn  99646168  hen-moh@online.no
Styremedlem Berit Strand
Varamedlem Vibeke Bergsjø Aas
Varamedlem  Anne Grethe Kvanvig

Program

Ingen arrangement funnet!