Groruddalen kirkeakademi

Groruddalen kirkeakademi (GKA) er et av rundt 60 lokale kirkeakademier i Norge.
GKA ble stiftet 23. april 1996. Møtene våre er gratis og åpne for alle.
I tillegg til det faglige programmet er det kaffepause med salg av kaffe og kake, og på noen møter er det kunstneriske innslag.

Møtene

For tiden arrangeres det 4 møter hvert semester med foredrag og debatt. Dessuten er det kaffepause og en liturgisk avslutning (hvis møtestedet ligger til rette for det).

Møtene er åpne for alle, og vi ønsker alle interesserte hjertelig velkomne!

> Du finner vårt program på vår hjemmeside.

Møtene legges oftest til kirkene i Groruddalen, og en søker over tid å kunne besøke flest mulig. Ulempen er at en stadig må finne frem til steder en kanskje ikke kjenner veien til. Samtidig er det en stor berikelse å få bli kjent med de forskjellige stedene.

Det er som oftest ingen inngangspenger, men det er vanlig å legge igjen 50 kr eller så for serveringen.

Medlemsskap

For å gjennomføre programmet er vi avhengig av en stabil økonomi, derfor er medlemskapet viktig.
Dessuten får du stemmerett og kan være med på å prege utviklingen videre.
Kontingenten er på kr. 350,-/år.

Ta gjerne kontakt:
www.groka.no
post@groka.no

Styret

Groruddalen kirkeakademi ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styret 2023-2024

Leder:
Carsten Schuerhoff, tlf: 48279062

Medlemmer:
Jon Gunnar Jørgensen
Frøydis Indgjerdingen
Sophie Lazar
Marta Maria Espeseth

Varamedlem:
Eli Solberg
Henrik Mohn

 


Program

januar 2024
mars 2024
april 2024
mai 2024
august 2024
september 2024
oktober 2024
november 2024
Ingen arrangement funnet!