Festspillene i Kristiansund

Festspillene i Kristiansund, tidligere Kristiansund kirke-, kunst- og kulturfestival,  gjennomfører den årlige festivalen i september, driver regional konsertvirksomhet ellers i året og Kirkens senter for kulturformidling til barn og unge.

Akademiet har som overordnet mål å styrke kontakten mellom kirke, kultur-, samfunns- og næringsliv, og bidra til en levende dialog mellom kunstnere, kirkeledere og allmennheten.

Kirkens senter for barn og unge er et regionalt og nasjonalt senter for produksjon/produksjonsassistanse/formidling av kunst- og kulturopplevelser til barn og unge i alderen 0-19 år. Virksomheten baseres på kirkens kunst. Man ønsker å presentere den store kulturrikdommen og kulturhistorien som finnes i kirkene. Det er med på å skape bevissthet rundt egen identitet og lokal tilhørighet og historie.

For program og ytterligere informasjon, se www.kkkkfestival.com.

Følg også gjerne festivalen på Facebook.


Program

Ingen arrangement funnet!