Ad Fontes – Akademi for musikk og liturgi

Om akademiet

Ad fontes – akademi for musikk og liturgi er en ideel organisasjon med et sammensatt formål:

  1. Levendegjøre de forskjellige epokers bidrag til kirkemusikken ved å føre messer, kantater, motetter etc. tilbake til kilden: til gudstjenesten, som en integrert del av denne.
  2. Fremføring av sceniske produksjoner med relasjon til de forskjellige musikalske temaer som et bredt tilbud til publikum, og med mulighet for medvirkning av diverse lokale krefter som kor, kulturskole, musikere m.fl.
  3. Belyse sentrale musikalske og eksistensielle temaer ved kammerkonserter og foredrag med høy ekspertise.
  4. Arrangement av konferanser og kurs for prester, kantorer, tekstlesere og andre interesserte innenfor følgende felter: Gudstjenestens dramaturgi, liturgisk spill, stemmebruk og sang.

Hjemmeside: http://adfontes-akademi.no/

Mer informasjon om akademiet:
Ad Fontes (PDF)

Kontakt

Navn: Ad fontes – akademi for musikk og liturgi
E-post: post@adfontes-akademi.no

Program

Ingen arrangement funnet!