Inspirasjon og påfyll på årsmøtet

17.-19. mars gikk Norske kirkeakademiers årsmøte av stabelen – som sedvanlig på Granavollen på Hadeland, med over 60 påmeldte.

-Det er veldig gledelig å se at vi har så mange som deltar for første gang, sier styreleder Kjell Riise, etter å ha sett håndsopprekningen ved åpningen. I sin årsmøtetale trakk han linjene fra kirkeakademibevegelsens begynnelse og frem til i dag, og understreket hvor viktig kirkeakademienes aktivitet fortsatt er, med så mange samtaler, debatter, foredrag og konserter, som er med på å løfte og belyse de store spørsmålene i vår tid. Riise avslørte også årets vinner av brobyggerprisen; KFUK-KFUMs Forandringshuset, for sitt arbeid med å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Prisen deles ut under Olavsfest i Trondheim til sommeren.

 

Nye medlemmer

Dirigent Morten Ausdal fra Lillesand kirkeakademi loste årsmøtet gjennom formalitetene, og krydret med fiffige fotballreferanser. Det ble bemerket fra flere at det å få innsikt i hverandres arbeid gjennom årsmeldingen er en god kilde til idéer, og Caroline Serck-Hanssen fra katolsk-ortodokst akademi, løftet frem viktigheten av å sende inn alle aktiviteter til administrasjonen, slik at de kommer med i oversikten i årsmeldingen. -Den oversikten er gullbeholdningen vår, supplerte generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum, og beskrev hvordan den brukes i sammenhenger der betydningen og omfanget av alt det bevegelsen bidrar med må løftes frem.

Med på oversikten neste år, kommer også flere nye akademier. Årsmøtet godkjente søknadene fra Nordstrand og Ljan kirkeakademi i Oslo, og Nittedal kirkeakademi, og disse er nå fullverdige medlemmer. Videre ble Holmsbu sommerakademi godkjent som et forsøksprosjekt tilknyttet kirkeakademiet i Asker. -Vi har planer om aktivitet hver søndag i mai, juni og juli, forteller Tiril Bjørkvold, som mener dette blir et kulturelt løft for Holmsbu med sine 3000 sommerhytter.

 

 

Laudes og completorium

Erfaringer med hvordan et kirkeakademi bidrar til kulturløft lokalt fikk vi også både høre om og erfare fra Rennesøy og Finnøy kjyrkjeforum. Kantor Arne Martin Aandstad redegjorde under erfaringsdelingen, for deres arbeid med vesper med gregoriansk sang på Ulstein kloster, og samarbeidet som er skapt med Stavanger museum og Ulstein pilgrimsgard. Sammen med Ole Hodnefjell arrangerte han også felles morgen- og aftenbønner i Nikolaikirken, der tonene fra 800-tallet virkelig kom til sin rett.

 

Valg

Etter en redegjørelse fra valgkomiteen ved Maisi Bäckman fra Koinonia ortodokst akademi, ble det avholdt valg, og styrets sammensetning er nå som følger:

Leder:

Kjell Y Riise (2022-2024)

Styremedlemmer:
Tore Dvergastein (2022-2024)
Knut Refsdal (2022-2024)
Kiriaki Papadopoulou Samuelsen (2023-2025)
Bodil Evjenth (2023-2025)
Tor Sørby (2023-2025)
Jorun Vang (2022-2024)

Varamedlemmer:
Frank Grimstad (2023-2025)
Øyvind Sagedal (2022-2024)

Årsmøteprotokollen i sin helhet finner du her.

 

Maria og Olav

Både nye og mer rutinerte deltakere så ut til å trives godt, ikke minst på årsmøteseminaret. -Årets tema er Olav og Maria, forteller generalsekretær Raaum. -Olav især for å by på inspirasjon til hvordan nasjonaljubileet i 2030 kan markeres.

Religionshistoriker Øystein Morten var første inspirator ut fredag kveld, med sitt foredrag om trosdimensjonen hos vikingkongene. Et spennende innblikk i overgangen fra gammel til ny tro, og vekslingen mellom tro og politisk spill.

Lørdagen startet i Nikolaikirken med årets andre tema, der religionshistoriker Helene Kierulf Næss belyste Marias formødre i tidlige religioner, og beskrev gapet mellom hvordan Maria er i Bibelen og hvordan hun er i tradisjonen. Les mer om boken bak foredraget, «Maria, Guds mor», her. Så trakk prest og forfatter Elisabeth Thorsen på poetisk vis Maria inn i vår egen hverdag, med tanker fra samarbeidet med biskop emerita Solveig Fiske om boken «Vær hilset, Maria».

Olav stakk på nytt innom, nesten bokstavelig talt, da Svein Tindberg fremførte sin Olavsmonolog om hva Olav sa til høvdingene i nettopp dette området, den gangen han måtte overbevise dem om å ta ham til konge.

Det ble likevel Maria som fikk siste ordet, før årsmøtets festmiddag, gjennom tidligere brobyggerprisvinner Mehda Zolfaqari og musiker Nawar Alnaddafs betagende fortellerforestilling om Maria i Koranen.

 

 

 

Vi takker for en givende årsmøtehelg på Granavollen, og ønsker velkommen igjen 15.-17. mars 2024.