Svein Ellingsen: I takknemlighet

Norske kirkeakademiers historie er sammenvevd med Svein Ellingsens. Ved etableringen av det som ble Norske kirkeakademier, var han en aktiv bidragsyter.

Senere har Svein Ellingsen bidratt i en lang rekke sammenhenger, både i sitt lokale kirkeakademi, og i en lang rekke andre steder. Hans følsomhet for den tiden vi lever i, hans teologiske dybde og hans språklige sans har gitt både Den norske kirke og andre kirker en stor skatt. Hans livslange engasjement for kirke og kultur, for samfunns- og forvalteransvar, gjorde at han var en selvskreven mottaker av Norske kirkeakademiers brobyggerpris i 1985.

I takknemlighet.

Kristin Gunleiksrud Raaum          Kjell Y. Riise