Filmseminaret Den Andres Ansikt

Den andres ansikt er et seminar om religion og livssyn som ble arrangert for første gang i 2009. Norske kirkeakademier og KULT – Senter for kunst, kultur og kirke i Oslo er initiativtakere til prosjektet. Seminaret inneholder filmvisninger, innledninger og panelsamtaler. Den andres ansikt ønsker å presentere filmer som framstiller religion og livssyn på en troverdig og nyansert måte, og som tar opp tematikk og problemstillinger med relevans for alle tros- og livssynssamfunn. Gjennom filmseminaret rettes det søkelys mot hvorvidt filmer både kan øke innsikt i, og forståelsen for, religioner og livssyn, men også hvordan film kan forsterke stereotypier og fordommer. Formålet med filmseminaret er å bidra til en dialog om viktige og eksistensielle spørsmål på tvers av kulturer, religioner og livssyn.