Faith in Film

Filmprisen Faith in Film er et samarbeid mellom Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), Senter for kunst, kultur og kirke (KULT), Tromsø kirkeakademi og Norske kirkeakademier.

Fimseminaret Den andres ansikt

Lørdag 18. november ble filmseminaret Den andres ansikt gjennomført i Kulturkirken Jakob. Overskriften for årets filmseminar var Mennesker er ikke til salgs. Visningsfilm var den tysk/iranske dokumentarfilmen Sonita. Sonita er en afghask tenåringsjente som drømmer om å bli en anerkjent rapper - selv om hun befinner seg

Luther og de andre

Tirsdag 17. oktober arrangerte Norske kirkeakademier og KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) konferansen Luther og de andre i Kulturkirken Jakob. Mange arrangementer i forbindelse med reformasjonsmarkeringen har vekt på de positive sidene ved reformasjonen. Denne konferansen, med sin vifte av innledere, pekte på de mer problematiske

Religiøs tro og nasjonal tilhørighet

Omtrent et kvart århundre etter jernteppets fall og  Sovjetunionens kollaps, har religion fått en renessanse i Sentral- og Øst-Europa.  Religion en blitt en viktig individuell og nasjonal identitetsmarkør i disse landene, hvor religion for bare noen tiår siden ble slått hardt ned på. Dette kommer

Påske og pasjon 2017

Påske og pasjon ble arrangert for syvende året på rad i 2017. Nettstedet paskeogpasjon.no viser bredden i programmet som ble tilbudt befolkningen i 2017 i bispedømmene Oslo, Borg, Tunsberg og Agder & Telemark (trykk dato/periode, deretter velger du en av de aktuelle månedene; mars/april/mai). Hvorfor Påske og

Utdeling av Brobyggerprisen

Norske kirkeakademier delte onsdag 2. august ut Brobyggerprisen 2017 under Vestfrontmøtet i forbindelse med Olavsfestdagene. Rundt  700-800 personer var tilstede under utdelingen. Prisen, som ble delt ut av Styreleder i Norske kirkeakademier, Kjell Y. Riise, gikk til Refugees Welcome Norway for deres innsats og engasjement

Brobyggerprisen 2017

PRESSEMELDING: VINNER AV BROBYGGERPRISEN 2017: REFUGEES WELCOME NORWAY Refugees Welcome Norway (RWN) ble opprettet etter at en gruppe enkeltpersoner begynte å hjelpe flyktninger som i 2015 møtte kaos og stengte dører hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Folkebevegelsen startet med rent praktisk og solidarisk engasjement for

Evangelische Akademie Bad Boll

Evangelische Akademie Bad Boll er medlem av nettverket for europeiske kirkeakademier, Oikosnet, som Norske kirkeakademier også er medlem av. Hjemmeside: http://www.ev-akademie-boll.de/en/home.html Her er en presentasjon av akademiet: Protestant Academy Bad Boll The Protestant Academy Bad Boll is a meeting place for people from all walks of life, who are interested

«Lidelsens veier er også kjærlighetens veier»

Det er i år 100 år siden Alfred Hauge ble født. Uranienborg kirkeakademi, i samarbeid med Norske kirkeakademier, inviterer til en kveld om Alfred Hauge, tirsdag 8. september kl. 19.30 Professor Jan Inge Sørbø innleder: «Lidelsens veier er også kjærlighetens veier». Alfred Hauge 100 år. Sted: Uranienborg Kirke Fri

Info til lokalakademiene – Christian Stejskal

Under følger en presentasjon av fiolinist og fotograf Christian Stejskal, som ønsker å turnere med prosjektet sitt i norske kirker. Dette kan være aktuelt for lokalakademiene i Norske kirkeakademier.   Jeg har de siste fem årene jobbet med et fotoprosjekt om Zabaleenerne, Kairos kristne søppelarbeidere, med støttet