Årsmøteseminaret 2022: Verden på vippepunktet

Hvor vil naturødeleggelsene føre oss? Maja Lunde, Dag Hareide og Tom Schandy peker på dystre framtidsutsikter på NKAs årsmøte 18.-20. mars.

Det er alvor. Det har vært alvor lenge. Livet i denne verden står på spill.

Klimaendringer trenger politiske og teknologiske løsninger. Men det handler også om vårt forhold til Skaperen, skaperverket og vår neste. Overforbruk og rovdrift på jordas ressurser er dypt urettferdig; det ødelegger naturen og utarmer livsgrunnlaget. Spørsmål knyttet til tap av natur og bio-mangfold står ikke øverst på den globale klima-agendaen, trass i den enorme faren de utgjør. Menneskene har endret 3/4 av landareal på jorden. Dette er nå dekket med asfalt, gress og sement.  Vi har tatt plass med oss selv og husdyrene våre.  Forfatteren Dag Hareide har pekt på at om vi veier alle pattedyr på landjorda, utgjør vi mennesker 36 prosent av vekta, husdyrene står for 60 prosent. Bare usle fire prosent er ville pattedyr – alt fra mus til elefanter. Vi breier oss og konsekvensen av at vi tar så mye plass, er at øvrige, ville arter på kloden får for små arealer til å overleve – og dør ut. Amazonas brenner. Isen smelter. Havet er fullt av plast. Mennesket er for breialt. Naturkrisen og klimakrisen henger sammen og kan ikke løses uavhengig av hverandre. Vi har utnyttet naturens gratistjenester så mye at tålegrensen er nådd.

Maja Lunde har skrevet boken som vekket mange av oss for konsekvensene av at biene forsvinner. Hun har skrevet flere bøker, både for barn og voksne. Klima og naturvern er en rød tråd i flere av disse.

Tom Schandy er biolog og prisbelønnet naturfotograf, som har et livslangt engasjement for truet natur. Nå møtes de på NKAs årsmøte og skal sammen gi oss seminaret Verden på vippepunktet.

Program:

09.00 Åpning Kristin Gunleiksrud Raaum

09.05 Tom Schandy: Marsjen mot en fattigere verden – Dyr og fugler uten stemmerett.

09.40 Dag Hareide: Mennesket mellom teknologi og natur

10.15 Pause

10.30 Når naturen blir borte: Forfatterne Maja Lunde og Dag Hareide i samtale med Kristin Gunleiksrud

Årsmøteseminaret vil bli strømmet. Lenke legges ut her i forkant av seminaret.

Foto: Tom Schandy

Tags: